Hợp tác cùng phát triển

PVD – Triển vọng phục hồi đã phản ánh vào giá – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 16/11/2021    879

Chia sẻ

  • LN ròng Q3/21 tăng 72,6% svck lên 67 tỷ đồng, cho thấy sự phục hồi rõ nét của PVD khi thị trường khoan đang ấm dần lên.
  • Giàn khoan TAD bắt đầu chiến dịch khoan dài hạn tại Brunei vào tháng 11 này, mở ra một chương mới sau hơn 4 năm dừng hoạt động.
  • Hạ khuyến nghị xuống Trung Lập với giá mục tiêu cao hơn là 32.800 đ/cp do đà tăng giá cổ phiếu đã phản ánh triển vọng tích cực của công ty.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND31.050

VND32.800

0,00%

Trung lập

Dầu khí

LN Q3/21 phục hồi mạnh mẽ nhờ hiệu suất sử dụng giàn tự nâng cải thiện

Doanh thu (DT) Q3/21 giảm 20,4% svck xuống 1.011 tỷ đồng do PVD không ghi nhận doanh thu từ các giàn khoan thuê ngoài (so với mức trung bình 1,7 giàn khoan thuê ngoài trong Q3/20) và giá thuê giàn khoan tự nâng (JU) giảm 15% svck. Tuy nhiên, LN gộp Q3/21 vẫn tăng 51,6% svck lên 119,4 tỷ đồng nhờ mảng khoan cải thiện khi hiệu suất sử dụng giàn JU phục hồi (88% trong Q3/21 sv. 55% trong Q3/20), giúp ghi nhận khoản lỗ gộp mảng khoan giảm 94% svck xuống 3,1 tỷ đồng. Ngoài ra, DT tài chính Q3/21 tăng 41,7% svck đạt 55,1 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi tỷ giá tăng gấp đôi. Kết quả, LN ròng Q3/21 tăng 72,6% svck lên 67 tỷ đồng, cho thấy sự phục hồi rõ nét trong HĐKD của công ty. Trong 9T21, PVD ghi nhận DT giảm 39,6% svck xuống 2.661 tỷ đồng và lỗ ròng 30,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng vào Q4/21 khởi sắc hơn khi thị trường khoan phục hồi và PVD sẽ ghi nhận mức LN dương trong năm nay.

Sẵn sàng cho sự phục hồi từ năm 2022

Giàn PVD 5 (giàn TAD) sẽ bắt đầu hợp đồng (HĐ) khoan dài hạn cho Shell Brunei từ tháng 11, mở ra một chương mới cho giàn khoan hiện đại nhất của PVD sau hơn 4 năm dừng hoạt động. Chúng tôi ước tính giàn TAD sẽ đóng góp ~24% LN gộp mảng khoan trong năm 2022-23. Ngoài ra, giàn PVD 3 sẽ phục vụ chiến dịch khoan tại Malaysia với HĐ hơn 1 năm từ cuối tháng 11. Khi giá dầu tăng giúp thúc đẩy các hoạt động Thăm dò & Khai thác, chúng tôi tin rằng PVD có thể ký kết được nhiều HĐ hơn ở cả thị trường trong nước và khu vực như tại Malaysia và Thái Lan, nâng hiệu suất sử dụng giàn JU năm 2022-23 lên 90%. Do đó, chúng tôi dự báo LN ròng của PVD sẽ phục hồi mạnh mẽ từ năm 2022, ghi nhận tốc độ tăng trưởng 487,4%/28,1% svck trong 2022-23.

Chúng tôi thấy định giá hiện tại đã phản ảnh triển vọng tích cực của PVD

Với đà tăng giá dầu hiện tại kết hợp với HĐKD tích cực trong năm 2022 nhờ giàn TAD tái hoạt động và triển vọng giàn JU vững chắc, chúng tôi nâng P/B mục tiêu 2022 từ 0,8x lên 1,0x, kéo theo giá mục tiêu cao hơn là 32.800 đồng. Tuy nhiên, chúng tôi hạ khuyến nghị xuống Trung Lập vì chúng tôi nhận thấy đợt tăng giá cổ phiếu gần đây phần lớn đã phản ánh triển vọng tích cực của PVD trong năm 2022. Rủi ro tăng giá là giá dầu sẽ tiếp tục tăng cao. Rủi ro giảm giá bao gồm giá thuê giàn JU thấp hơn dự kiến và giá dầu giảm có thể cản trở các hoạt động Thăm dò & Khai thác.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status