Hợp tác cùng phát triển

PVD – Điều khoản hợp đồng TAD kém hơn kỳ vọng đã phản ánh vào giá – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 04/12/2019    181

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng 9T2019 đạt 2,1 tỷ USD và chỉ hoàn thành 21,7% dự báo cả năm của chúng tôi do thu hồi nợ xấu chậm hơn dự kiến.
  • Triển vọng tươi sáng hơn cho năm 2020 nhờ đảm bảo hợp đồng cho các giàn tự nâng đến cuối năm với giá thuê cao hơn (+8,3% yoy); giàn TAD sẽ hoạt động trở lại vào năm 2021.
  • Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu giảm xuống 16.800 đồng/cp
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND14.850 VND16.800 0,0% TRUNG LẬP DẦU KHÍ

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status