Hợp tác cùng phát triển

POW – 22/04/2019 – CẬP NHẬT ĐHCĐ

Báo cáo phân tích DN 22/04/2019    143

Chia sẻ

  • Doanh nghiệp đặt mục tiêu KQKD đi ngang cho năm 2019 tại ĐHCĐ vào ngày 19/04/2019. Theo chúng tôi, kế hoạch này tương đối thận trọng
    trên cơ sở chi phí khấu hao thấp hơn (do các nhà máy Cà Mau 1 & 2 đã khấu hao toàn bộ trong năm 2018) và sản lượng có thể tăng do POW không phải bảo dưỡng lớn trong năm nay. Doanh nghiệp lên kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6% trong năm 2019.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND14.250 N/A 0% KHÔNG ĐÁNH GIÁ TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status