Hợp tác cùng phát triển

PHR – Chuyển đổi đất dẫn dắt lợi nhuận tăng trưởng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 24/08/2022    696

Chia sẻ

  • Doanh thu 6T22 của PHR giảm 19,9% svck trong khi lợi nhuận ròng (LN ròng) tăng 108,5% svck, hoàn thành lần lượt 28,0% và 28,9% dự phóng.
  • Chúng tôi kỳ vọng PHR sẽ ghi nhận 691 tỷ đồng khoản thu nhập bất thường trong 2022 và 207 tỷ đồng trong 2023 từ đền bù đất của dự án VSIP III.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn là 78.100đ/cp do giảm dự phóng EPS 2022.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND67.600

VND78.100

5,9%

KHẢ QUAN

Bất động sản

Tóm tắt KQKD Q2/22: Không ghi nhận khoản thu nhập bất thường từ đền bù đất
Trong Q2/22, PHR ghi nhận doanh thu giảm 49,5% svck do doanh thu mảng cao su & gỗ giảm 51,4% svck. Kể từ khi Trung Quốc thực hiện chính sách “zero-Covid” và các biện pháp hạn chế xuất khẩu, đã ảnh hưởng tiêu cực tới sản lượng tiêu thụ cao su của PHR. Bên cạnh đó, không có khoản thu nhập bất thường nào từ đền bù đất được ghi nhận trong Q2/22 do chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, khiến LN ròng Q2/22 giảm 32,6% svck. Trong nửa đầu năm 2022, doanh thu giảm 19,9% svck trong khi LN ròng tăng mạnh 108,5% svck, lần lượt hoàn thành 28,0% và 28,9% dự phóng cả năm của chúng tôi.
Điều chỉnh dự phóng KQKD năm 2022-23
Chúng tôi giảm dự phóng doanh thu năm 2022/23 xuống 6,5%/6,3% so với dự phóng trước đó do lo ngại về xu hướng giảm sản lượng tiêu thụ cao su lẫn giá bán bình quân khi mà Trung Quốc kéo dài chính sách “zero-Covid”. Chúng tôi điều chỉnh LN ròng 2022 giảm 15% so với dự phóng trước đó, xuống 1.040 tỷ đồng do giảm khoản thu nhập bất thường từ đền bù đất dự án VSIP III xuống 691 tỷ đồng. Theo đó, chúng tôi tăng LN ròng 2023 lên 16,7% so với dự phóng trước đó nhờ khoản đền bù còn lại của dự án VSIP III được chuyển sang 2023.
Triển vọng 2022-24: Khó khăn giảm dần
Mặc dù giá cao su tự nhiên đã đạt đỉnh vào tháng 3/2022, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với hoạt động kinh doanh cao su của PHR, được hỗ trợ bởi: 1) xuất khẩu có thể phục hồi mạnh mẽ khi Trung Quốc nới lỏng chính sách “zero-Covid”; 2) các vườn cao su mới tại Campuchia sẽ đảm bảo sản lượng tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2022-24. Đối với mảng KCN, chúng tôi nhận thấy tốc độ chuyển đổi đất sang đất công nghiệp sẽ chậm lại trong vài quý tới. Chúng tôi kỳ vọng PHR sẽ ghi nhận thu nhập bất thường khoảng 691 tỷ đồng trong 2022 và 207 tỷ đồng trong năm 2023. Dự kiến KCN Tân Lập 1 sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024. Chúng tôi dự phóng tăng trưởng kép LN ròng 2022-24 đạt mức 14,7%.
Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn là 78.100 đ/cp
Chúng tôi hạ giá mục tiêu xuống 78.100đ/cp do giảm dự phóng EPS 2022 và tăng tỷ lệ chiết khấu RNAV để phản ánh sự chậm trễ trong phê duyệt pháp lý chuyển đổi KCN. Rủi ro giảm giá bao gồm 1) giá cao su giảm sâu hơn dự kiến; 2) quá trình giải phóng mặt bằng chậm hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây