Hợp tác cùng phát triển

Hướng dẫn lưu ký chứng khoán

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ HỒ SƠ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Để lưu ký chứng khoán Quý khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết sau:

  • Sổ cổ đông hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).
  • CMND/Hộ chiếu (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu) nếu Quý khách hàng là cá nhân hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (bản phô tô có công chứng) nếu Quý khách hàng là tổ chức.
  • Phiếu gửi chứng khoán theo mẫu (do VNDIRECT cung cấp).

BƯỚC 2: THỰC HIỆN LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Trường hợp Quý khách hàng đã có tài khoản giao dịch tại VNDIRECT:

Quý khách hàng mang Hồ sơ lưu ký chứng khoán trực tiếp đến Sàn giao dịch của VNDIRECT trên toàn quốc để thực hiện thủ tục lưu ký (Xem địa chỉ các sàn giao dịch của VNDIRECT ở cuối trang).

Trường hợp Quý khách hàng chưa có tài khoản giao dịch tại VNDIRECT:

  • Quý khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu trong Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán và Hồ sơ lưu ký chứng khoán như trên.
  • Quý khách hàng mang các bộ hồ sơ đến sàn giao dịch VNDIRECT để mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán.

Nhân viên Dịch vụ Khách hàng của VNDIRECT sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký chứng khoán và thông báo kết quả lưu ký cho Quý khách hàng ngay khi nhận được thông báo từ Trung tâm lưu ký chứng khoán.

DMCA.com Protection Status