Hợp tác cùng phát triển

LPB – Báo cáo cập nhật

Báo cáo phân tích DN 31/10/2019    127

Chia sẻ

LPB sẽ hoàn thành mục tiêu lợi nhuận điều chỉnh cho năm 2018. Ngân hàng vẫn duy trì tỷ suất cổ tức cao dù lợi nhuận sụt giảm.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND9.200

VND13.500

10,9%

MUA

TÀI CHÍNH

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status