Hợp tác cùng phát triển

La bàn đầu tư DGO tuần 29/5 – 02/6/2023

Việt Nam: Ngân hàng nhà nước tiếp tục giảm một số lãi suất điều hành

• Ngày 23/05/2023 NHNN đã ra quyết định điều chỉnh các mức lãi suất bao gồm: Quyết định số 950/QĐ-NHNN điều chỉnh giảm lãi suất tái tái cấp vốn từ mức 5,5% xuống 5%; lãi suất cho vay qua đêm của NHNN đối với các TCTD giảm về mức 5,5% từ mức 6%; lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%/năm. Quyết định số 951/QD-NHNN quy định giảm lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi kỳ hạn từ 1 – dưới 6 tháng từ mức 5,5% xuống mức 5%. Bên cạnh đó NHNN cũng ban hành chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023.
• Ngày 25-5, NHNN đã có cuộc họp với lãnh đạo cấp cao với 26 ngân hàng thương mại (HNTM) để bàn về lãi suất. Tại cuộc họp, các NHTM đồng thuận từ ngày 29/05, giảm 0,5% lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu nhằm hỗ trợ tài chính cho khách hàng trong bối cảnh sản xuất – kinh doanh đang có dấu hiệu chậm lại.
• Ngoài việc hạ lãi suất điều hành, trong tuần từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6 NHNN sẽ bơm trả lại hệ thống ngân hàng khoảng 100.000 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng việc NHNN chủ động bơm thanh khoản tiền đồng ra thị trường sẽ giúp cải thiện thanh khoản hệ thống, đi kèm với giảm lãi suất điều hành sẽ giúp giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Thế giới: Số liệu lạm phát PCE tháng 4 của Mỹ tăng trở lại:

• Chỉ số lạm phát PCE T4 của Mỹ tăng trở lại khi PCE toàn phần và PCE lõi tăng 4,4% yoy và 4,7% yoy cao hơn mức tăng 4,2% yoy và 4,6% yoy trong T3.
• Chỉ số lạm phát PCE T4 của Mỹ tăng trở lại khi PCE toàn phần và PCE lõi tăng 4,4% yoy và 4,7% yoy cao hơn mức tăng 4,2% yoy và 4,6% yoy trong T3.

 

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây