Hợp tác cùng phát triển

Kết quả kinh doanh quý 2/2022 – Tăng trưởng lợi nhuận chậm lại trong quý 2

  • Tính tới ngày 05/08/2022, 1.045 công ty niêm yết trên ba sàn, chiếm 93,7% giá trị vốn hóa thị trường, đã công bố KQKD Q2/22.
  • Lợi nhuận ròng thị trường Q2/22 tăng trưởng 13,5% svck, thấp hơn mức tăng trưởng 36,7% svck trong Q1/22.

Tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường chậm lại trong Q2/22

Dựa trên ước tính của chúng tôi, LN ròng Q2/22 của các công ty niêm yết trên 3 sàn (HOSE, HNX, UPCOM) tăng trưởng ở mức 13,5% svck, chậm hơn so với Q1/22 (+36,7% svck) và Q2/21 (+72,7% svck). Trong 6T22, LN ròng toàn thị trường tăng trưởng 24,2% svck; theo sát với mức dự phóng 23% svck cho cả năm 2022 của chúng tôi. Trong số 58 công ty đã công bố KQKD 6T22 thuộc phạm vi theo dõi của chúng tôi, 48,3% theo sát dự phóng của chúng tôi, trong khi 15,5% vượt dự phóng và 36,2% không đạt kỳ vọng.

Ngành Ngân hàng, Dầu khí và Hóa chất là động lực tăng trưởng Q2/22

Tổng LN ròng của ngành Ngân hàng tăng 39,8% svck trong Q2/22, cao hơn so với Q1/22 (+31,7% svck) và Q2/21 (+34,3% svck). Chúng tôi nhận thấy chi phí dự phòng giảm 17% svck trong Q2/22 trong khi tỷ lệ nợ xấu trung bình tăng 13 điểm svck lên 1,56% trong Q2/22. Ngành Dầu khí có mức tăng trưởng LN ròng ấn tượng nhất với 172,6% svck, hưởng lợi khi giá dầu tăng đột biến, chủ yếu do tăng trưởng của BSR (+488% svck). LN ròng của ngành Hóa chất tăng 139% svck, thấp hơn mức 193% svck trong Q1/22 do giá phân bón và phốt pho đạt đỉnh. Tổng cộng, ngành Ngân hàng, Dầu khí và Hóa chất đã đóng góp 21,1% vào tăng trưởng LN ròng Q2 của thị trường. Đáng chú ý, ngành Du lịch & hàng không thu hẹp khoản lỗ xuống còn 2.212 tỷ đồng (60% so với Q1/22), nhờ sự bùng nổ của du lịch nội địa và nối lại các chuyến bay quốc tế.

Ngành Vận tải và Dịch vụ tiện ích tăng trưởng vượt kì vọng trong Q2/22

Lợi nhuận Ngành dịch vụ tiện ích tăng tốc với mức tăng trưởng 88,7% svck trong Q2/22, mạnh hơn hai quý trước, chủ yếu nhờ GAS (+124,9% svck). Ngành Vận tải (cảng và logistic) có tốc độ LN ròng tăng 116,6% svck trong Q2/22, cao hơn nhiều so với mức 33,1% svck trong Q1/22, nhờ có ACV (+666,8% svck) và MVN (+192,6% svck).

Thép, Chứng khoán và Bất động sản công bố tăng trưởng lợi nhuận ròng âm trong Q2/22

Do biên lợi nhuận gộp giảm, các công ty sản xuất thép đã công bố mức tăng trưởng LN ròng Q2/22 giảm mạnh 67% svck, kéo tăng trưởng LN ròng toàn thị trường giảm 8,6%. Các doanh nghiệp Bất động sản có mức tăng trưởng LN ròng âm 35,8% trong quý thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, nếu loại trừ VHM, các doanh nghiệp bất động sản sẽ tăng trưởng dương 52,7% svck trong Q2/22. LN ròng của các công ty Chứng khoán giảm sâu 93,5% svck trong Q2/22, do sự suy giảm của chỉ số và thanh khoản thị trường.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây