Hợp tác cùng phát triển

KDC – Tiềm năng tăng trưởng đã phản ánh vào giá – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 23/08/2022    644

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q2/22 giảm 21% svck đạt 198 tỷ đồng, khiến LN ròng 6T22 giảm 11% svck đạt 305 tỷ đồng, vẫn cao hơn so với kỳ vọng.
  • Sau đợt giảm giá nguyên liệu gần đây, chúng tôi kỳ vọng LN ròng của KDC sẽ tăng trưởng 4,2%/30,6% svck trong năm 2022/23.
  • Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 70.900 đồng, nhưng duy trì Trung lập vì tiềm năng tăng trưởng của KDC đã được phản ánh vào giá.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND67.500

VND70.900

3,27%

TRUNG LẬP

Hàng tiêu dùng

KQKD Q2/22: Chi phí đầu vào cao được kiểm soát tốt

Theo chúng tôi ước tính, KDC đã tăng giá bán lẻ dầu ăn 40% svck trong 6T22, nhờ vậy, doanh thu Q2/22 tăng 34% svck lên 3.473 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp Q2/22 tăng ấn tượng 6,4 điểm % lên 25,7% nhờ khả năng quản lý hàng tồn kho tốt hơn. Lợi nhuận trước thuế Q2/22 tăng 48% svck lên 275 tỷ đồng. Tuy nhiên, LN ròng trong Q2/22 lại giảm 21% svck xuống 198 tỷ đồng do trong Q2/21, KDC đã ghi nhận khoản giảm thuế bất thường (83 tỷ đồng) và lãi cổ đông thiểu số bị âm (22 tỷ đồng). Trong 6T22, doanh thu và LN ròng đạt 6.352 tỷ đồng (+30% svck) và 305 tỷ đồng (-11% svck), hoàn thành 56% dự báo cả năm.

Đà tăng chi phí đầu vào sẽ giảm trong nửa cuối 2022

Giá dầu cọ thô đã giảm khoảng 43% so với mức đỉnh vào T4/22 do việc cắt giảm thuế xuất khẩu của Indonesia. Theo đà suy giảm của giá dầu cọ, chúng tôi kỳ vọng áp lực từ chi phí đầu vào tăng sẽ hạ nhiệt vào nửa cuối năm 2022, giúp LN gộp của KDC giữ ở mức cao 21,9%/23,5% trong năm 2022/23 (so với 19,4%/19,9% trong dự báo trước đó).

Nhà máy mới và mùa Trung thu thúc đẩy doanh thu cho KIDO’s Bakery

KIDO đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất bánh kẹo quy mô lớn đầu tiên sau khi quay trở lại mảng này với công suất lên đến 19.044 tấn/năm từ T4/22 để đẩy nhanh sản xuất bánh kẹo. Vào mùa Trung thu năm 2022, KDC quay trở lại kinh doanh bánh trung thu với thương hiệu “Kido’s Bakery”, dự kiến tung ra thị trường 300 tấn sản phẩm, tương đương 200 tỷ đồng, theo chúng tôi ước tính. Do đó, chúng tôi kỳ vọng mảng bánh kẹo sẽ đóng góp khoảng 700 tỷ đồng/1.014 tỷ đồng trong năm 2022/23, tương đương 5,2%/7,3% tổng doanh thu của KDC.

Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu 70.900 đồng/cổ phiếu

Chúng tôi duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu cao hơn 70.900 đồng/cp sau khi nâng dự phóng LN ròng của KDC tăng 12,5%/12,2% trong năm 2022/23. Giá KDC tăng hơn 25% kể từ T6/22 đã phản ánh tiềm năng tăng trưởng của KDC trong 2022/23, do đó, chúng tôi duy trì đánh giá Trung lập đối với KDC. Tiềm năng tăng giá gồm 1) KIDO’s Bakery hoặc Chuk & Tea thành công và 2) biên lợi nhuận gộp tốt hơn hoặc chi phí BH&QLDN thấp hơn kỳ vọng. Rủi ro gồm biên lợi nhuận gộp thấp hơn hoặc chi phí BH&QLDN cao hơn kỳ vọng.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây