Hợp tác cùng phát triển

Chính sách ưu đãi lãi suất VN50

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI LÃI SUẤT VN50 là chính sách hỗ trợ giảm lãi suất vay Margin cho khách hàng dựa trên danh mục cổ phiếu đang nắm giữ của khách hàng, giúp khách hàng giảm chi phí lãi vay, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư

ĐẶC ĐIM CA CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI LÃI SUT VN50  

Danh mục VN50 của DMARGIN bao gồm các mã cổ phiếu đang được ưu đãi lãi suất Margin tại VNDIRECT, Quý Nhà đầu tư được giảm lãi vay/dư nợ vay ký quỹ ngay khi nắm giữ các cổ phiếu trong danh mục VN50  

– Lãi suất: 0.0298%/ ngày (tương đương 10.9%/ năm)  

– Hạn mức ưu đãi: 150 triu đng/ khách hàng  

– Danh mục ưu đãi: Gm TOP 50 c phiếu có nền tảng cơ bản và thanh khoản giao dịch tốt nhất thị trường. Xem các mã ưu đãi lãi suất TI ĐÂY  

LƯU Ý 

– Các mã cổ phiếu nằm ngoài danh mục ưu đãi VN50 sẽ được áp dụng mức lãi suất là 0.0378%/ ngày (tương đương 13.8%/năm) theo chính sách chung của sản phẩm DMargin.  

– Ngay sau khi hoàn tất đăng ký sử dụng sản phẩm Giao dịch ký quỹ DMargin, Nhà đầu tư được giảm lãi vay ngay đối với các cổ phiếu trong danh mục VN50 mà không phải đợi hoàn trả vào cuối kỳ.  

NG DN ĐĂNG KÝ S DNG 

Sử dụng DMargin: Click vào đây để xem chi tiết  

Danh mục DMargin hiện hành: Click vào đây để xem chi tiết  

Đăng ký Online (dành cho khách hàng đã có tài khon). Xem hướng dẫn đăng ký TẠI ĐÂY