Hợp tác cùng phát triển

Đầu tư công – Thêm nhiều thông tin tốt yểm trợ chuỗi doanh nghiệp trong ngành xây dựng hạ tầng

  • Hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã công bố thêm danh sách các liên danh nhà thầu được chỉ định tham gia thi công 13 gói thầu còn lại trong 12 dự án thành phần Cao tốc Bắc-Nam (CTBN) giai đoạn 2.
  • Như kỳ vọng trước đó của chúng tôi, các doanh nghiệp xây lắp hạ tầng hàng đầu như VCG, C4G, HHV đều đã được nhận các gói thầu quy mô lớn.
  • Chúng tôi ưa thích C4G trong chủ đề đầu tư này trong khi VCG và HHV ở danh mục theo dõi.

Thêm 13 gói thầu tại Cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 lựa chọn được nhà thầu
Ngày 01/01/2023, 12/25 gói thầu đầu tiên tại Cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đã được khởi công xây dựng. Theo đúng tiến độ mà Bộ GTVT công bố trước đó, 13 gói thầu còn lại cũng đã lựa chọn xong nhà thầu trong ngày hôm nay – 10/01/2023 và sẽ sớm được thi công từ ngày 15/01/2023.

Chúng tôi cho rằng Cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 sẽ là cú hích lớn đối với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây lắp hạ tầng hàng đầu
So với đợt chỉ định thầu đầu tiên trong ngày 25/12/2022, chúng tôi nhận thấy nhiều doanh nghiệp có giá trị backlog lớn đáng kể tại đợt công bố ngày hôm nay, tiêu biểu như TTL, CC1 và LCG. Tuy nhiên, VCG vẫn là doanh nghiệp niêm yết nhận được tổng giá trị backlog từ Cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 lớn nhất lên tới 6.419 tỷ đồng, trong khi TTL và C4G có tỷ lệ tổng giá trị backlog/ trung bình doanh thu mảng xây lắp 2 năm gần nhất cao nhất, lần lượt đạt 3,2 và 2,8 lần

Đọc báo cáo đầy đủ tại: Đây