Hợp tác cùng phát triển

Công bố thông tin

Tìm theo ngày

30 /07

2013

VNDIRECT: Công bố thông tin Quyết định thành lập chi nhánh Quảng Ninh

14:50 1 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT xin thông báo về quyết định thành lập chi nhánh Quảng Ninh.
Toàn văn thông báo được gửi theo file đính kèm.

03 /07

2013

VNDIRECT: Công bố thông tin thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

14:50 1 files

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 như sau:

23 /04

2013

VNDIRECT: CBTT thay đổi người đứng đầu và địa điểm chi nhánh Cần Thơ

14:51 1 files

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm và người đứng đầu chi nhánh Cần Thơ như sau:

 

  1. Thay đổi người đứng đầu chi nhánh:

Người đứng đầu cũ của Chi nhánh:

Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Sinh ngày:10/08/1984                                       Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 311787193 do Công an Tiền Giang cấp ngày 25/09/2006.

Người đứng đầu mới:

Giám đốc Chi nhánh: Ông Đoàn Đắc Hiển

Chứng minh thư nhân dân số: 024806041

Ngày cấp: 16/08/2007              Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

  1. Thay đổi địa điểm của Chi nhánh:

Địa điểm cũ của Chi nhánh: Số 125/6 Đường 30/04, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Địa điểm mới của Chi nhánh: Tầng 3 Tòa nhà STS, số 11B Hòa Bình, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

26 /03

2013

VNDIRECT: Thông báo v/v thay đổi người được ủy quyền Công bố thông tin

14:52 1 files

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty như sau:

– Người được ủy quyền là “Người công bố thông tin” trước đây: Ông Nguyễn Hoàng Giang

– Người được ủy quyền là “Người công bố thông tin” mới: Bà Phạm Hồng Hoa
+  Địa chỉ liên lạc: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
+  Điện thoại: 04.39 410 510 Fax: 04.39 410 500     Email: cbtt@vndirect.com.vn
+  Chức vụ tại Công ty: Trợ lý Ban Giám đốc

– Ngày có hiệu lực: 01/04/2013.

Lý do thay đổi: Thực hiện thay đổi cho phù hợp với thực tế tổ chức hoạt động của Công ty.

Trân trọng.

25 /03

2013

VNDIRECT: Giải trình chêch lệch lợi nhuận sau thuế 2012 sau kiểm toán

14:53 1 files

Căn cứ theo yêu cầu hướng dẫn tại Thông tư 52/2012/TT-BTC, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2012 trước và sau kiểm toán.

Nội dung giải trình theo file đính kèm.

26 /12

2012

VNDIRECT: Công bố thông tin v/v điều chỉnh giấy phép hoạt động

14:54 2 files

Căn cứ Quyết định số 11/PĐC-UBCK ngày 25/12/2012 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Công ty Cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT xin công bố thông tin với nội dung như sau:

16 /10

2012

VNDIRECT: Công bố thông tin về hoạt động giao dịch ký quỹ

14:55 1 files

Căn cứ kết quả kiểm tra hoạt động giao dịch ký quỹ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin được công bố thông tin như sau:

Căn cứ kết quả kiểm tra hoạt động giao dịch ký quỹ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin được công bố thông tin như sau:

–              VNDIRECT sẽ tạm ngừng ký mới các hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 18/10/2012

–              Việc thay đổi trên sẽ không ảnh hưởng tới các hợp đồng giao dịch ký quỹ đang thực hiện

13 /09

2012

VNDIRECT: CBTT v/v thành lập phòng giao dịch Hoàn Kiếm

14:57 2 files

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo về việc thành lập Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm.

30 /08

2012

VNDIRECT: CBTT v/v thay đổi trụ sở và người đứng đầu CN Đà Nẵng

14:57 2 files

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về việc thay đổi trụ sở và người đứng đầu Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty

Kính gửi Quý khách hàng:

Căn cứ quyết định số 685/QĐ-UBCK ngày 30/8/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về việc thay đổi trụ sở và người đứng đầu Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty như sau:

  1. Thông tin cũ:

–       Người đứng đầu Chi nhánh: Ông Mai Hữu Đạt

–       Địa điểm trụ sở Chi nhánh: Số 122 Quang Trung, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, T.p Đà Nẵng

  1. Thông tin mới:

–       Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Lã Thanh Huyền

+ Chứng minh thư nhân dân số: 013333625

+ Ngày cấp: 01/9/2010

+ Nơi cấp: Hà Nội

–       Địa điểm trụ sở Chi nhánh: Số 268 – 270 Hùng Vương, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nội dung CBTT v/v thay đổi trụ sở và người đứng đầu CN Đà Nẵng chi tiết trong file đính kèm.

07 /04

2012

VNDIRECT: Công bố thông tin thành lập Chi nhánh Cần Thơ

14:58 1 files

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBCK ngày 7/05/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về việc lập Chi nhánh Cần Thơ của Công ty như sau:

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBCK ngày 7/05/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về việc lập Chi nhánh Cần Thơ của Công ty như sau:

– Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Chi nhánh Cần Thơ

– Địa điểm Chi nhánh: Số 125/6 Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

– Người đứng đầu Chi nhánh: Nguyễn Thị Hồng Cẩm

– Sinh ngày: 10/8/1984

– CMND số: 311787193 do Công an Tiền Giang cấp ngày 25/9/2006

– Nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới chứng khoán.

Gửi kèm theo đây là bản sao Quyết định số 416/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

06 /04

2011

VNDIRECT: Công bố thông tin về việc bán nhầm cổ phiếu quỹ

14:59 1 files

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (Mã CK: VND) trân trọng thông báo về việc bán nhầm cổ phiếu quỹ

30 /09

2010

VNDIRECT: Nghị quyết ĐHCĐ v/v thay đổi phương án phát hành TP chuyển đổi

15:00 1 files

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về Nghị quyết số 498/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2010 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông qua.

Nội dung chi tiết của Nghị quyết số 498/2010/NQ-ĐHĐCĐ được đính kèm dưới đây.

Trân trọng.

DMCA.com Protection Status