Hợp tác cùng phát triển

Công bố thông tin

Tìm theo ngày

25 /03

2013

VNDIRECT: Giải trình chêch lệch lợi nhuận sau thuế 2012 sau kiểm toán

14:53 1 files

Căn cứ theo yêu cầu hướng dẫn tại Thông tư 52/2012/TT-BTC, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2012 trước và sau kiểm toán.

Nội dung giải trình theo file đính kèm.

26 /12

2012

VNDIRECT: Công bố thông tin v/v điều chỉnh giấy phép hoạt động

14:54 2 files

Căn cứ Quyết định số 11/PĐC-UBCK ngày 25/12/2012 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Công ty Cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT xin công bố thông tin với nội dung như sau:

16 /10

2012

VNDIRECT: Công bố thông tin về hoạt động giao dịch ký quỹ

14:55 1 files

Căn cứ kết quả kiểm tra hoạt động giao dịch ký quỹ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin được công bố thông tin như sau:

Căn cứ kết quả kiểm tra hoạt động giao dịch ký quỹ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin được công bố thông tin như sau:

–              VNDIRECT sẽ tạm ngừng ký mới các hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 18/10/2012

–              Việc thay đổi trên sẽ không ảnh hưởng tới các hợp đồng giao dịch ký quỹ đang thực hiện

13 /09

2012

VNDIRECT: CBTT v/v thành lập phòng giao dịch Hoàn Kiếm

14:57 2 files

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo về việc thành lập Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm.

30 /08

2012

VNDIRECT: CBTT v/v thay đổi trụ sở và người đứng đầu CN Đà Nẵng

14:57 2 files

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về việc thay đổi trụ sở và người đứng đầu Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty

Kính gửi Quý khách hàng:

Căn cứ quyết định số 685/QĐ-UBCK ngày 30/8/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về việc thay đổi trụ sở và người đứng đầu Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty như sau:

  1. Thông tin cũ:

–       Người đứng đầu Chi nhánh: Ông Mai Hữu Đạt

–       Địa điểm trụ sở Chi nhánh: Số 122 Quang Trung, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, T.p Đà Nẵng

  1. Thông tin mới:

–       Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Lã Thanh Huyền

+ Chứng minh thư nhân dân số: 013333625

+ Ngày cấp: 01/9/2010

+ Nơi cấp: Hà Nội

–       Địa điểm trụ sở Chi nhánh: Số 268 – 270 Hùng Vương, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nội dung CBTT v/v thay đổi trụ sở và người đứng đầu CN Đà Nẵng chi tiết trong file đính kèm.

07 /04

2012

VNDIRECT: Công bố thông tin thành lập Chi nhánh Cần Thơ

14:58 1 files

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBCK ngày 7/05/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về việc lập Chi nhánh Cần Thơ của Công ty như sau:

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBCK ngày 7/05/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về việc lập Chi nhánh Cần Thơ của Công ty như sau:

– Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Chi nhánh Cần Thơ

– Địa điểm Chi nhánh: Số 125/6 Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

– Người đứng đầu Chi nhánh: Nguyễn Thị Hồng Cẩm

– Sinh ngày: 10/8/1984

– CMND số: 311787193 do Công an Tiền Giang cấp ngày 25/9/2006

– Nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới chứng khoán.

Gửi kèm theo đây là bản sao Quyết định số 416/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

06 /04

2011

VNDIRECT: Công bố thông tin về việc bán nhầm cổ phiếu quỹ

14:59 1 files

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (Mã CK: VND) trân trọng thông báo về việc bán nhầm cổ phiếu quỹ

30 /09

2010

VNDIRECT: Nghị quyết ĐHCĐ v/v thay đổi phương án phát hành TP chuyển đổi

15:00 1 files

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về Nghị quyết số 498/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2010 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông qua.

Nội dung chi tiết của Nghị quyết số 498/2010/NQ-ĐHĐCĐ được đính kèm dưới đây.

Trân trọng.

27 /07

2010

VNDIRECT: Công bố thông tin về việc thành lập Chi nhánh Vinh-Nghệ An

15:01 1 files

Công Ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được chấp thuận thành lập Chi nhánh Vinh-Nghệ An

Căn
cứ Quyết định số 594/QĐ-UBCK ngày 27/07/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về
việc lập Chi nhánh Vinh-Nghệ An của Công ty như sau:

–     Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Chi nhánh Vinh-Nghệ An

–     Địa điểm Chi nhánh: Số 72 Lý Thường Kiệt,Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

–     Người đứng đầu Chi nhánh: Phương Thị Thuý Hương

o       Sinh ngày: 16/11/1969

o       CMND số: 012132484 do Công an Hà Nội cấp ngày 13/5/1998

–     Nội dung, phạm vi hoạt động: Môi giới chứng khoán.

Kèm theo đây là bản sao Quyết định số 594/QĐ-UBCK ngày 27/07/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

DMCA.com Protection Status