Góp ý cho VNDIRECT

Công bố thông tin

Tìm theo ngày

30 /05

2014

VNDIRECT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

2 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

19 /05

2014

VNDIRECT: VNDIRECT thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

4 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trong thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin như sau:

 

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Địa chỉ liên lạc: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.39 410 510               Fax:  04.39 410 500       Email: cbtt@vndirect.com.vn

Website: www.vndirect.com.vn

 

Sau đây chứng nhận: Bà Nguyễn Thị Tuyết

Giấy CMND số: 012927403               Ngày cấp: 04/11/2013             Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 35/79 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội

Chức vụ tại Công ty: Chuyên viên Pháp chế

Là người được: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT uỷ quyền làm “Người công bố thông tin” của ­­Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày 02/6/2014 cho đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

09 /05

2014

VNDIRECT: Công bố quyết định thay đổi người đứng đầu và địa điểm chi nhánh HCM

1 files

Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT xin công bố quyết định thay đổi người đứng đầu và địa điểm chi nhánh Hồ Chí Minh:

30 /10

2013

VNDIRECT: Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

1 files

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu quỹ như sau:

28 /10

2013

VNDIRECT: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28.10.2013

2 files

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28.10.2013

Toàn văn công bố thông tin và nội dung Nghị quyết chi tiết ở file đính kèm.

21 /10

2013

VNDIRECT: Thông báo và báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

3 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT xin thông báo và báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TCM, PTI như sau:

14 /08

2013

VNDIRECT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa báo cáo đã công bố và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2013

2 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo:
– Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa báo cáo đã công bố và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2013
– Nội dung công bố thông tin

30 /07

2013

VNDIRECT: Công bố thông tin Quyết định thành lập chi nhánh Quảng Ninh

1 files

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT xin thông báo về quyết định thành lập chi nhánh Quảng Ninh.
Toàn văn thông báo được gửi theo file đính kèm.

03 /07

2013

VNDIRECT: Công bố thông tin thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

1 files

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 như sau:

23 /04

2013

VNDIRECT: CBTT thay đổi người đứng đầu và địa điểm chi nhánh Cần Thơ

1 files

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm và người đứng đầu chi nhánh Cần Thơ như sau:

 

  1. Thay đổi người đứng đầu chi nhánh:

Người đứng đầu cũ của Chi nhánh:

Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Sinh ngày:10/08/1984                                       Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 311787193 do Công an Tiền Giang cấp ngày 25/09/2006.

Người đứng đầu mới:

Giám đốc Chi nhánh: Ông Đoàn Đắc Hiển

Chứng minh thư nhân dân số: 024806041

Ngày cấp: 16/08/2007              Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

  1. Thay đổi địa điểm của Chi nhánh:

Địa điểm cũ của Chi nhánh: Số 125/6 Đường 30/04, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Địa điểm mới của Chi nhánh: Tầng 3 Tòa nhà STS, số 11B Hòa Bình, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

26 /03

2013

VNDIRECT: Thông báo v/v thay đổi người được ủy quyền Công bố thông tin

1 files

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty như sau:

– Người được ủy quyền là “Người công bố thông tin” trước đây: Ông Nguyễn Hoàng Giang

– Người được ủy quyền là “Người công bố thông tin” mới: Bà Phạm Hồng Hoa
+  Địa chỉ liên lạc: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
+  Điện thoại: 04.39 410 510 Fax: 04.39 410 500     Email: cbtt@vndirect.com.vn
+  Chức vụ tại Công ty: Trợ lý Ban Giám đốc

– Ngày có hiệu lực: 01/04/2013.

Lý do thay đổi: Thực hiện thay đổi cho phù hợp với thực tế tổ chức hoạt động của Công ty.

Trân trọng.

25 /03

2013

VNDIRECT: Giải trình chêch lệch lợi nhuận sau thuế 2012 sau kiểm toán

1 files

Căn cứ theo yêu cầu hướng dẫn tại Thông tư 52/2012/TT-BTC, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2012 trước và sau kiểm toán.

Nội dung giải trình theo file đính kèm.