Hợp tác cùng phát triển

CTG – Tài sản vững chắc để vượt qua giai đoạn khó khăn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 29/03/2023    926

Chia sẻ

  • LN ròng năm 2022 đạt 16.908 tỷ đồng nhờ tăng trưởng mạnh từ thu nhập ngoài lãi, hoàn thành 102% dự báo của chúng tôi.
  • Chúng tôi kỳ vọng EPS 2023-24 tăng 11%/21% svck, cao hơn so với dự báo trước đó do chúng tôi nâng dự phóng tăng trưởng tín dụng và NIM.
  • Giữ khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn ở mức 35.900đ/cp do chúng tôi tăng dự báo EPS 2023-24 lần lượt 2,7%/7,9%.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND28.900

VND35.900

0%

Khả quan

                 Tài chính

LN ròng 2022 tăng trưởng vững chắc nhờ tăng trưởng thu nhập ngoài lãi
LN ròng năm 2022 tăng 20% svck nhờ tăng trưởng cho vay đạt 12,7% svck và tăng trưởng thu nhập ngoài lãi ấn tượng. Tại cuối Q4/22, tăng trưởng tín dụng đạt 12,1% svck, thấp hơn so với mức 15,4% của cả ngành. Thông tư (TT) 26 được ban hành cuối năm giúp hạ tỷ lệ LDR của NH từ 82% (theo TT 22) xuống 79%, tạo tiền đề cho tăng trưởng tín dụng năm 2023. Trong khi đó, NIM 2022 duy trì svck nhờ NH nâng lợi suất tài sản bù cho mức tăng từ chi phí vốn. Thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 46,5% svck nhờ bắt đầu ghi nhận khoản phí trả trước từ thương vụ bảo hiểm độc quyền với Manulife và thu hồi nợ xử lý rủi ro (5,4 nghìn tỷ: +65% svck).
Chất lượng tài sản tiếp tục là ưu tiêu hàng đầu trong năm 2023
CTG công bố một phần kế hoạch kinh doanh 2023 trong buổi Gặp mặt NĐT Q4/22. Mặc dù phần lớn các chỉ tiêu chính vẫn đang chờ phê duyệt từ NHNN, BLĐ khá tự tin với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 10-12% và tăng trưởng LN ròng 10-15% cho năm 2023. Tuy nhiên, kiểm soát chất lượng tài sản vẫn là ưu tiên hàng đầu của CTG trước những biến đổi khó lường của thị trường vĩ mô trong nước và quốc tế. Theo đó, CTG đã xây dựng các kịch bản chất lượng nợ, chủ động phân loại nợ và trích lập dự phòng một cách phù hợp. Nợ nhóm 2 tăng 2,5 lần svck, khiến tỷ trọng nhóm này trên tổng dư nợ tăng từ 1,1% lên 2,4% tại cuối năm 2022.
Chúng tôi dự phóng EPS 2023-24 tăng 11%/21% svck nhờ NIM ổn định
Mặc dù tăng trưởng tín dụng CTG chỉ đạt 1,6% svck tại cuối T2/23, chúng tôi tin rằng NH có thể đạt được mức tăng trưởng tín dụng vững chắc tại 10% cho năm 2023, khi mà các chính sách hạ lãi suất cho vay thời gian gần đây sẽ hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, bắt đầu từ Q2/23. Chúng tôi cũng nâng dự báo NIM giữ nguyên tại mức 3% sv dự báo trước đây là 3,0%/2,8% trong năm 2023-24 nhờ các chiến lược chủ động của NH. Về chi phí, chúng tôi tăng chi phí tín dụng của CTG từ 1,7%/1,45% lên mức 1,8%/1,5% để phản ánh quan điểm thận trọng của NH về chất lượng tài sản. Tổng kết, chúng tôi kỳ vọng EPS của CTG tăng 11%/21% trong 2023-2024, 2,7%/7,9% cao hơn so với dự báo trước đó.
Giữ khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn ở mức 35.900đ/cp
Như đã đề cập đến trong BC ngành Chất lượng tài sản là điều kiện tiên quyết, chúng tôi cho rằng chất lượng TS là bức tranh chính cho nửa đầu năm 2023. Do đó, CTG là một trong những cổ phiếu ưa thích của chúng tôi với danh mục cho vay đa dạng và tỷ trọng tín dụng BĐS ở mức thấp. Chúng tôi giữ khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn ở mức 35.900đ/cp dựa trên dự phóng tăng trưởng cho vay cao hơn và P/B mục tiêu 1,3 lần cho năm 2023.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây