Hợp tác cùng phát triển

Chiến lược thị trường – Nhiều doanh nghiệp chịu áp lực kép bởi tỷ giá và lãi suất USD

  • FED tăng lãi suất 75 điểm cơ bản và thể hiện rõ quan điểm tiếp tục nâng lãi suất lên đến mức 4,25-4,5% vào cuối năm 2022.
  • Chúng tôi dự báo VND có thể mất giá khoảng 3,5 – 4,0% so với đồng USD trong năm 2022.
  • Những doanh nghiệp (DN) có cơ cấu nợ lớn bằng đồng USD sẽ chịu bất lợi khi cả tỷ giá và lãi suất đồng USD biến động.

FED tăng mạnh lãi suất đồng USD
Tại cuộc họp mới đây ngày 20-21/09/2022, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 75 điểm cơ bản lên biên độ mới từ 3,0% đến 3,25%. FED cũng đã đưa ra quan điểm có phần “diều hâu” hơn về việc thắt chặt chính sách tiền tệ, theo đó các quan chức FED dự báo lãi suất điều hành có thể tăng lên mức 4,25-4,5% vào cuối năm 2022 (tương đồng với kỳ vọng của thị trường trước khi cuộc họp diễn ra) và 4,5-4,75% vào cuối năm 2023 (cao hơn khoảng 25 điểm cơ bản so với kỳ vọng của thị trường trước khi cuộc họp diễn ra).
Tỷ giá hối đoái sẽ vẫn chịu áp lực trong những tháng cuối năm 2022
Chúng tôi cho rằng tỷ giá hối đoái sẽ tiếp tục chịu áp lực trong những tháng cuối năm 2022 do đồng USD neo cao khi FED duy trì lộ trình tăng lãi suất. Chúng tôi dự báo VND có thể mất giá khoảng 3,5-4,0% so với đồng USD trong năm 2022. Sang năm 2023, chúng tôi kỳ vọng áp lực lên tỷ giá hối đoái của Việt Nam sẽ hạ nhiệt đáng kể và dự báo VND tăng giá so với USD trong năm 2023 do (1) Fed chuyển từ “thắt chặt chính sách tiền tệ” sang “bình thường hóa chính sách” trong năm tới, (2) lãi suất USD giảm nhẹ trong nửa cuối năm 2023, (3) lãi suất VND duy trì xu hướng tăng trong năm 2023, (4) bộ đệm tốt từ thặng dư thương mại và cán cân thanh toán, dự trữ ngoại hối cải thiện trong năm 2023.
Rủi ro hiện hữu đối với các doanh nghiệp sử dụng nợ vay bằng USD
Biến động bất lợi của tỷ giá hối đoái và lãi suất đồng USD tăng cao làm gia tăng chi phí đối với những doanh nghiệp (DN) có cơ cấu nợ lớn bằng đồng USD. Đối với hình thức trả lãi, chúng tôi cho rằng những DN có khoản vay bằng đồng USD với lãi suất thả nổi sẽ chịu áp lực lớn hơn với những khoản vay bằng đồng USD với lãi suất cố định. Đối với thời hạn trả lãi, chúng tôi cho rằng những DN có tỷ trọng nợ vay ngắn hạn lớn sẽ bị tác động tiêu cực hơn những DN có tỷ trọng nợ vay dài hạn lớn.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây