Hợp tác cùng phát triển

Chiến lược thị trường – Ngành nào sẽ hưởng lợi theo lộ trình mở cửa của Trung Quốc?

  • Trung Quốc dần nới lỏng các biện pháp phòng dịch trong nước từ đầu T12/22 và dự kiến sẽ mở cửa hoàn toàn nền kinh tế vào Q2/23.
  • Các ngành sẽ hưởng lợi từ lộ trình mở cửa kinh tế Trung quốc bao gồm: Hàng không, Thủy sản, Xi măng, Cao su, Thép, Dệt may, Bán lẻ, Gạo.
  • Ngược lại, ngành phân bón sẽ chịu tác động tiêu cực.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây