Hợp tác cùng phát triển

Báo cáo vĩ mô - chuyên đề - sự kiện

Tìm theo ngày

30/11

năm 2016

Báo Cáo Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam và Thế Giới tháng 11/2016

Báo cáo vĩ mô - chuyên đề - sự kiện 630

TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM 1. Chỉ số giá tiêu dùng tăng do giá dầu tăng nhưng vẫn ở mức kiểm soát 2. Môi trường kinh doanh cải thiện, doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng mạnh…