Hợp tác cùng phát triển

C4G – Chờ đợi cú hích từ đầu tư công – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 19/08/2022    955

Chia sẻ

  • Sở hữu vị thế hàng đầu, C4G sẽ được hưởng lợi chính từ nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cao tại Việt Nam trong giai đoạn 2022-25.
  • Dự phóng tăng trưởng kép lợi nhuận (LN) ròng giai đoạn 2022-23 đạt 67,7% nhờ cú hích từ đầu tư công và giảm chi phí tài chính.
  • Chúng tôi khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 16.900 đồng/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND13.200

VND16.900

0%

KHẢ QUAN

Xây dựng

Lợi nhuận ròng 6T22 tăng mạnh nhờ tiết giảm chi phí tài chính

C4G đã công bố KQKD quý 2/2022 (Q2/22) ấn tượng với doanh thu (DT) và LN ròng tăng lần lượt 42,6%/128,6% svck lên 952 tỷ đồng/52 tỷ đồng. Biên LN gộp trong kỳ ghi nhận giảm 7,3 điểm % svck do (1) biên LN gộp mảng xây lắp chỉ đạt 0,6%, thấp nhất kể từ khi niêm yết khi chịu ảnh hưởng của giá vật liệu xây dựng cao và (2) tỷ trọng đóng góp lớn hơn của mảng BĐS trong tổng doanh thu với việc chuyển nhượng dự án Long Sơn 2&4 – có biên LN gộp thấp. Tuy nhiên thu nhập tài chính Q2/22 chỉ lỗ 7 tỷ đồng (từ mức lỗ 61 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước) nhờ nợ vay ròng cuối Q2/22 đã giảm 18% so với đầu năm sau khi công ty đã hoàn thành việc phát hành cho cổ đông hiện hữu trong Q1/22. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 (6T22), DT và LN ròng của C4G lần lượt đạt 1.379 tỷ đồng/84 tỷ đồng, hoàn thành 38,8% dự phóng LN ròng cả năm của chúng tôi.

Hưởng lợi từ xu hướng đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng tại Việt Nam

Chúng tôi tin rằng C4G đang sở hữu vị thế hàng đầu để hưởng lợi từ nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông mạnh mẽ tại Việt Nam nhờ (1) năng lực thi công vượt trội với việc đã hoàn thành nhiều công trình khó như cao tốc, đường băng sân bay, cầu vượt biển,… và (2) năng lực tài chính được cải thiện đáng kể trong năm 2022, giúp C4G có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn đấu thầu khắt khe và chủ động nguồn lực để hoàn thiện các công trình đúng thời hạn thi công. Do đó, chúng tôi kỳ vọng doanh thu mảng xây lắp có thể đạt tăng trưởng kép 39% cho giai đoạn 2022-2023.

Dự phóng LN ròng tăng trưởng kép 67,7% trong giai đoạn 2022-23

Chúng tôi kỳ vọng LN ròng của C4G sẽ tăng trưởng kép 67,7% trong giai đoạn 2022-23 được hỗ trợ bởi (1) DT mảng xây lắp tăng trưởng kép 39% nhờ giá trị backlog còn lại lớn và triển vọng ký mới khả quan và (2) chi phí lãi vay giảm 29% svck trong năm 2022 nhờ dòng tiền huy động được trong năm giúp C4G cải thiện vốn lưu động.

Khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 16.900 đồng/cp

Giá mục tiêu 16.900 đồng/cp của chúng tôi dựa trên phương pháp định giá tổng giá trị thành phần (SOTP). Tiềm năng tăng giá cổ phiếu là công ty trúng nhiều gói thầu hơn dự kiến tại các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Rủi ro giảm giá cổ phiếu là dòng tiền tại các dự án BOT kém hơn so với dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây