Hợp tác cùng phát triển

BSR – Tỷ suất lọc dầu duy trì ở mức cao trong năm 2023 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 07/02/2023    581

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q4/22 giảm 44% svck xuống 1.499 tỷ đồng do crack spread xăng giảm mạnh.
  • Chúng tôi kỳ vọng tỷ suất lọc dầu của BSR sẽ ở mức cao trong 2023 (-4,6 USD/thùng sv. năm 2022, nhưng cao hơn 6,8 USD/thùng sv. năm 2019).
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi là 27.300 đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND16.100

VND27.300

3,11%

Khả quan

Dầu khí

LN Q4/22 tụt lùi do crack spread xăng giảm mạnh
Doanh thu (DT) Q4/22 tăng 17,2% svck lên 40.430 tỷ đồng nhờ giá bán trung bình cao hơn, đến từ việc giá dầu diesel và nhiên liệu bay tăng ~30% svck. Tuy nhiên, biên LN gộp Q4/22 giảm 4,8 điểm % svck do crack spread xăng giảm (crack spread xăng tại châu Á Q4/22: 7,6 USD/thùng; -51% svck) và tỷ suất LN hóa dầu thấp hơn. Trong Q4/22, BSR được hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất cao hơn, kết hợp với lượng tiền mặt ròng dồi dào giúp cho LN tài chính ròng tăng 171% svck lên 409 tỷ đồng. Kết quả, LN ròng Q4/22 giảm 44% svck xuống 1.499 tỷ đồng, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với LN ròng Q3/22 (+3,1 lần sv. quý trước). Cả năm 2022, DT tăng 65% svck lên 167.171 tỷ đồng và LN ròng tăng 115% svck lên 15.450 tỷ đồng, hoàn thành 94,2% dự phóng của chúng tôi.

Crack spread sẽ tiếp tục neo cao trong năm 2023
Chúng tôi kỳ vọng crack spread xăng tại châu Á sẽ đạt trung bình ~13 USD/thùng (thấp hơn 24% sv. năm 2022 nhưng vẫn cao hơn 56% sv. năm 2019) nhờ nhu cầu tại Trung Quốc phục hồi giúp giảm bớt tình trạng dư thừa nguồn cung. Đối với crack spread dầu diesel, crack spread diesel sẽ bình ổn ở mức cao trong năm 2023, quanh 25 USD/thùng (thấp hơn 27% sv. năm 2022 nhưng vẫn cao hơn 82% sv. năm 2019) do tác động của: (1) lệnh cấm của EU đối với các sản phẩm lọc dầu từ Nga sẽ khiến thị trường tiếp tục bị thắt chặt, và (2) nguồn cung diesel gia tăng được thúc đẩy bởi mức tỷ suất LN lọc dầu cao.

Chúng tôi kỳ vọng LN năm 2023-24 sẽ duy trì ở mức cao
Chúng tôi giảm dự phóng EPS năm 2023-24 xuống 6,6%/2,2% do áp dụng giả định giá dầu Brent 2023 thấp hơn là 85 USD/thùng (từ mức 90 USD/thùng) và giảm tỷ suất lọc dầu năm 2023-24 xuống 2,3%/2,8%. Chúng tôi ước tính LN ròng của BSR sẽ giảm 40,6% svck trong 2023 do đợt bảo dưỡng định kỳ và tỷ suất lọc dầu giảm, nhưng vẫn cao hơn 28% sv. trước khủng hoảng Ukraine. LN ròng dự kiến sẽ tăng trở lại trong năm 2024 với tốc độ tăng trưởng 17,6% svck.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 27.300 đồng
Dù LN có thể đã đạt đỉnh trong năm 2022, chúng tôi vẫn ưa thích BSR vì mức định giá hấp dẫn (3,2 lần EV/EBITDA năm 2023), vị thế tiền mặt dồi dào và kỳ vọng crack spread duy trì ở mức cao. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 27.300 đồng, dựa trên tỷ trọng tương đương của EV/EBITDA mục tiêu 2023 là 6,5x và P/B mục tiêu 2023 là 1,5 lần. Động lực tăng giá là crack spread cao hơn. Rủi ro giảm giá là crack spread thấp hơn dự kiến, giá dầu giảm và thời gian bảo dưỡng kéo dài hơn dự kiến.

.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây