Hợp tác cùng phát triển

Bản tin ETF – VN30 nửa đầu 2023: BCM thay thế KDH

  • Bộ chỉ số HOSE, bao gồm chỉ số VN30 sẽ được xem xét định kỳ và công bố rổ mới vào 16/01/2023 và có hiệu lực kể từ ngày 06/02/2023.
  • Dựa trên ước tính của chúng tôi, BCM có thể sẽ được đưa vào chỉ số, trong khi KDH có thể bị loại khỏi VN30.

Việt Nam ghi nhận dòng vốn vào ròng đến từ các ETF với giá trị đạt 12.636 tỷ đồng trong Q4/22
Các quỹ ETF đã ghi nhận dòng vốn vào ròng với giá trị đạt 12.636 tỷ đồng (537 triệu USD) vào Việt Nam trong Q4/22 (so với chỉ 6,4 tỷ đồng trong Q3/22). Trong số các quỹ ETF, Fubon ETF có dòng tiền vào ròng lớn nhất trong Q4/22 với 5.252 tỷ đồng (~41% tổng dòng vốn), tiếp theo là VNDiamond ETF với 2.890 tỷ đồng (~22,6% tổng dòng vốn) và V.N.M ETF với 2.762 tỷ đồng (~21,6% tổng dòng vốn).
Trong năm 2022, dòng vốn ròng đến từ các quỹ ETF ghi nhận giá trị lên đến 20.853 tỷ đồng (880 triệu USD), gấp 4,3 lần so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ sự đóng góp lớn của Fubon ETF (~53,2% tổng dòng vốn vào) và ETF VNDiamond (32,8% tổng dòng vốn vào). Chúng tôi thấy rằng dòng vốn vào ròng của các ETF chiếm 81% tổng giá trị mua ròng của khối ngoại trong năm 2022

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây