Hợp tác cùng phát triển

Bản tin ETF – Thời điểm xem xét định kỳ của các ETF ngoại

  • FTSE sẽ công bố rà soát danh mục đối với FTSE VN Index (FTSE VNETF) và FTSE VN30 Index (Fubon ETF) vào ngày 02/09/2022.
  • Market Vector công bố danh mục mới cho MVIS VN Index vào ngày 08/09/2022 để quỹ V.N.M ETF tiến hành tái cơ cấu danh mục.
  • SSB và DGC có thể được thêm vào FTSE VN30 Index trong khi HDB và HSG có thể bị loại. Đối với FTSE VN Index, SHB có thể vào chỉ số.
  • SAB và THD có khả năng bị loại bỏ khỏi MVIS VN Index

Fubon ETF dẫn đầu trong việc thu hút dòng vốn vào các quỹ ETF trên thị trường Việt Nam trong 8T22

Fubon ETF (mô phỏng chỉ số FTSE VN30) vẫn duy trì đà hút vốn ròng từ T7/22 đến T8/22, trong khi VNDiamond ETF bị rút vốn trong cùng giai đoạn, trở thành quỹ ETF hút vốn hàng đầu tại Việt Nam với dòng vốn ròng đạt 5.718 tỷ đồng trong 8T22. Fubon ETF duy trì giá trị tài sản ròng lớn thứ 2 trong số các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam với giá trị 14.254 tỷ đồng (chỉ sau VNDiamond ETF). Trong khi đó, FTSE VN ETF có sự đảo chiều từ rút vốn ròng sang hút vốn ròng trong giai đoạn T7/22 đến T8/22 để đạt 286 tỷ đồng vốn hút ròng trong 8T22.

Các rổ chỉ số FTSE: SSB và DGC có khả năng thay thế HDB và HSG trong VN30 Index; SHB có thể được đưa vào FTSE VN Index trong kỳ đánh giá này.

Các rổ chỉ số mới của FTSE, bao gồm FTSE Vietnam Index và FTSE VN30 Index sẽ được công bố vào ngày 02/09/2022, có hiệu lực vào ngày 19/09/2022.

Dựa trên số liệu đến 25/08/2022, chúng tôi cho rằng SSB và DGC sẽ được đưa vào chỉ số FTSE VN30 trong đợt xem xét định kỳ này vì SSB và DGC đáp ứng tất cả các tiêu chí của FTSE VN30, vốn hóa thị trường của SSB và DGC xếp thứ 11 và 18, lần lượt đạt 62.101 tỷ đồng và 35.008 tỷ đồng. Mặt khác, HDB và HSG có khả năng bị loại khỏi FTSE VN30 do:

  • HDB không đạt yêu cầu của quá trình sàng lọc, cụ thể đã không đáp ứng được điều kiện headroom (% giá trị còn lại của room ngoại) phải cao hơn 10% cho những mã là thành viên hiện hữu.
  • SSB và DGC có ưu thế để lọt vào FTSE VN30, HSG có vốn hóa nhỏ nhất trong top 40 sẽ bị loại khỏi rổ FTSE VN30.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây