Hợp tác cùng phát triển

AST – Bắt đầu một chương mới – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 13/03/2023    603

Chia sẻ

  • Trong Q4/22, AST ghi nhận lợi nhuận (LN) ròng 18 tỷ so với lỗ ròng 16 tỷ trong Q4/21. LN ròng 2022 đạt 23 tỷ, hoàn thành 77,2% dự phóng VND.
  • Chúng tôi kỳ vọng LN ròng của AST tăng 931,6%/12,5% svck trong 2023-24 nhờ sản lượng khách quốc tế phục hồi.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 85.700 đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND56.000

VND85.700

0%

Khả quan

           Dịch vụ tiêu dùng

KQKD Q4/22: hồi phục mạnh mẽ nhờ dòng khách quốc tế

Doanh thu Q4/22 tăng 674% nhờ sản lượng khách thông qua các cảng hàng không tăng 534% svck trong đó (1) khách nội địa tăng 407% svck, và (2) khách quốc tế tăng 60 lần svck, giúp LN ròng Q4/22 đạt 18 tỷ sv lỗ ròng 16 tỷ trong Q4/21, khiến LN ròng 2022 đạt 23,1 tỷ qua đó AST vẫn đủ điều kiện để tiếp tục niêm yết trên HSX. Hơn nữa, so sánh với quý trước, mặc dù sản lượng khách nội địa Q4/22 giảm 36,4% sv quý trước, sản lượng khách quốc tế Q4/22 tăng 8,2% sv quý trước, giúp doanh thu/lợi nhuận tăng 16,8%/39,6% sv quý trước, cho thấy kết quả kinh doanh của AST có độ tương quan cao với sự phục hồi của khách quốc tế.

Triển vọng 2023-24: bước vào giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ

Mới đây, Việt Nam đã được bổ sung vào danh sách các quốc gia thí điểm cho du lịch theo đoàn của Trung Quốc bắt đầu từ 15/03/2023. Trung Quốc chiếm thị phần khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam giai đoạn trước dịch (34%), do đó chúng tôi kỳ vọng vào triển vọng phục hồi mạnh mẽ của lượng khách quốc tế tới Việt Nam từ Q2/23, giúp tổng sản lượng khách quốc tế tăng 2.075% svck đạt 36,9 triệu trong năm 2023 (bằng 87,9% trước dịch), sau đó tiếp tục tăng 12,2% svck đạt 41,4 triệu khách trong năm 2024 (bằng 98,6% trước dịch). Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng sản lượng khách nội địa tăng 15,8%/7,3% đạt 100,7/108 triệu khách giai đoạn 2023-24 theo tốc độ hồi phục hiện tại. Do doanh thu mỗi cửa hàng của AST có độ tương quan cao với mức độ tăng trưởng sản lượng khách, đặc biệt khách quốc tế, chúng tôi kỳ vọng doanh thu mỗi cửa hàng của AST tăng 168,6%/14,9% svck trong 2023-24, giúp doanh thu của AST tăng 169,5%/18,9% svck trong 2023-24. Chúng tôi cũng kỳ vọng biên LN gộp trở lại mức trước dịch 54% giúp LN ròng của AST tăng 931,6%/12,5% svck trong 2023-24.

Điều chỉnh giảm dự phóng EPS 2023-24 xuống 10,1%/5,6%

Chúng tôi giảm dự phóng EPS 2023-24 do (1) giảm biên lợi nhuận gộp 2023-24 xuống 2 điểm% – 5 điểm% để phù hợp với cấu trúc chi phí năm 2022, (2) giảm lãi tiền gửi do AST phải đầu tư nhiều hơn để phục hồi hoạt động kinh doanh, và (3) giảm thu nhập từ VinaCS (suất ăn hàng không) do các hãng hàng không vẫn khó khăn.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 85.700 đ/cp

Tiềm năng tăng giá gồm (1) chính sách visa giữa Trung Quốc và Việt nam hoàn toàn khôi phục, (2) số lượng cửa hàng mới và doanh thu mỗi cửa hàng tăng trưởng mạnh. Rủi ro tăng giá là việc mở rộng đến các nhà ga sân bay mới. Rủi ro giảm giá gồm (1) khôi phục chính sách visa giữa Việt Nam – Trung Quốc chậm hơn dự kiến, và (2) cạnh tranh cao tới từ hoạt động bán hàng miễn thuế ngoài sân bay.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây