Hợp tác cùng phát triển

ACB – ĐHCĐ 2020: những điểm chính – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 18/06/2020    903

Chia sẻ

  • Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ghi nhận LNTT 5T20 đạt khoảng 3.500 tỷ đồng, hoàn thành 42,8% dự phóng LNTT năm 2020 của chúng tôi.
  • ACB kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu (NPL) năm 2020 duy trì dưới 1%, và trong viễn cảnh xấu nhất cũng dưới 2%.
  • Chúng tôi duy trì đánh giá Khả Quan với giá mục tiêu 28.500 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 23.700

VND 28.500

2,11%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

LNTT 5T20 hoàn thành 42,8% dự phóng năm 2020 của chúng tôi

ACB ghi nhận tăng trưởng tín dụng 5T20 đạt gần 4%, gấp đôi mức 2% tăng trưởng tín dụng của toàn ngành ngân hàng cùng thời kỳ.

Tại ĐHCĐ, ACB cho biết NIM 2020 có thể thấp hơn 30-50 điểm cơ bản so với ước tính trước Covid-19, do ACB đã cắt giảm lãi suất cho vay lên tới 1% cho các khoản vay mới để hỗ trợ khách hàng. Dù ACB có thể giảm được chi phí vốn từ việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng nhà nước (SBV) do hơn một nửa danh mục cho vay là cho vay ngắn hạn, việc miễn/giảm lãi cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có thể ảnh hưởng đến lợi tức tài sản.

Thu nhập từ dịch vụ 5T20 duy trì ổn định. Thu nhập từ dịch vụ thanh toán trong 5T20 giảm 20% so với cùng kỳ (svck), nhưng đã được bù đắp bởi thu nhập từ hoạt động bancassurance.

ACB dự kiến tỷ lệ chi phí hoạt động/thu nhập hoạt động (CIR) sẽ duy trì ở mức 50% trong năm tài chính 2020-21, sau đó cải thiện xuống 48% trong năm 2022. ACB đang đầu tư vào ngân hàng số cho các hoạt động thanh toán và cho vay, dự kiến hoàn thành trong năm 2021, nhằm mục đích tăng tỷ lệ CASA. ACB cũng đã được SBV cho phép phát triển ứng dụng ví điện tử để tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

LNTT 5T20 khoảng 3.500 tỷ đồng, hoàn thành 42,8% dự phóng năm 2020 của chúng tôi.

Mục tiêu kinh doanh vừa phải cho năm 2020

ACB đặt kế hoạch năm 2020 đạt các chỉ tiêu: 1) Tổng tài sản tăng 12% svck so với mức tăng 16,5% svck của năm 2019; 2) Tăng trưởng tín dụng 11,75% svck; 3) Tổng huy động vốn tăng 12% svck; và 4) Tỷ lệ NPL dưới 2%. ACB cũng có kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế nhằm tăng cường và đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn.

LNTT năm 2020 kế hoạch đạt 7.636 tỷ đồng, tăng 1,6% svck.

Nợ xấu được kiểm soát

ACB kỳ vọng tỷ lệ NPL năm 2020 duy trì dưới 1%, trong viễn cảnh xấu nhất thì dưới 2%.

ACB ước tính quy mô khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khoảng 15 ngàn tỷ đồng (tương đương 5,5% dư nợ của ACB tại cuối Q1/2020) và làm giảm thu nhập lãi khoảng 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, ACB đã loại khoản thu nhập lãi này ra khỏi ước tính LNTT mục tiêu 7.636 tỷ đồng đối với năm 2020.

Dư nợ nhóm G6 còn 806 tỷ đồng và đã được dự phòng đầy đủ. ACB kỳ vọng trễ nhất là năm 2021 sẽ thu hồi toàn bộ khoản nợ xấu này.

ACB đặt kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2019-20

Thay vì chi trả 10% cổ tức tiền mặt và 20% cổ tức bằng cổ phiếu, ACB sẽ chi trả 30% cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu vào Q4/2020.

ACB đặt kế hoạch trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18% từ nguồn LN giữ lại.

ACB đặt kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu tại ACBS xuống 49% từ 100% trong Q4/2020 hoặc Q1/2021.

ACB đang hoàn tất các thủ tục để được SBV cho phép nâng cấp công ty cho thuê tài chính ACB Leasing thành công ty tài chính tiêu dùng.

ACB đặt kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn HNX sang HOSE vào tháng 11/2020.

Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu 28.500 đồng

Kết quả kinh doanh 5T20 của ACB phù hợp với dự báo của chúng tôi, do vậy chúng tôi duy trì đánh giá Khả Quan đối với cổ phiếu ACB. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên trọng số tương đương của định giá thu nhập còn lại (COE: 14,3%, LTG: 3%) và P/BV FY20F 1,3x.

Động lực tăng giá trong trung hạn đến từ thỏa thuận bancassurance độc quyền, sẽ mang lại khoản phí đại lý lớn cho ACB. Rủi ro giảm giá bao gồm chi phí vốn cao hơn dự kiến ảnh hưởng NIM.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status