Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin

Thông tin đấu giá/ IPO 27/04/2015    241

Chia sẻ

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC – VINACOMIN

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – VinacominSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

T. CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC – VINACOMIN

2.     Địa chỉ:

Số 1 Phan Đình Giót – Quận Thanh Xuân – Hà Nội

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, sàng tuyển, chế biến, kinh doanh các sản phẩm than, quặng, khoáng sản; Sản xuất và kinh doanh xi măng, vật liệu xây dựng, vỏ bao xi măng…

4.     Vốn điều lệ:

1.050.000.000.000 đồng  (Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng.)

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khời điểm:

10.300 đồng

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

22.623.500 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

22.623.500 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 27/4/2015  đến 15giờ 30 phút ngày 20/5/2015

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16giờ 00 phút ngày 25/5/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 27/05/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 28/05/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/06/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 29/05/2015 đến ngày 03/06/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status