Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần CTCP Tin học – Viễn thông Hàng không

Thông tin đấu giá/ IPO 25/06/2015    273

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC – VIỄN THÔNG HÀNG KHÔNG

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Tin học – Viễn thông Hàng khôngSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Tin học – Viễn thông Hàng không như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CTCP  TIN HỌC – VIỄN THÔNG HÀNG KHÔNG

2.     Địa chỉ:

Tòa nhà Airimex, 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động viễn thông khác (Đại lý dịch vụ viễn thông; cung cấp dịch vụ, đại lý Internet); Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông, dịch vụ thông tin (trừ các loại thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra); … 

4.     Vốn điều lệ:

58.031.660.000 đồng

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khời điểm:

16.900 đồng

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

1.320.000 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

1.320.000 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 24/06/2015 đến 15giờ 30 phút ngày 15/07/2015

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Tin học – Viễn thông Hàng không)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16giờ 00 phút ngày 20/07/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 22/07/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/07/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 01/08/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày  24/07/2015 đến ngày 28/07/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status