Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần CTCP Liên hiệp Thực phẩm

Thông tin đấu giá/ IPO 27/08/2015    266

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP THỰC PHẨM

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Liên hiệp thực phẩmSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Liên hiệp thực phẩm, như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP THỰC PHẨM

2.     Địa chỉ:

Số 267 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất bia trong đó sản phẩm chủ yếu là bia chai và bia hơi; Dịch vụ ăn uống phục vụ hội nghị; Khách sạn; Nhà hàng quán ăn, nhà hàng ăn uống; Kinh doanh vận tải hàng hóa;…

4.     Vốn điều lệ:

60.000.000.000 đồng

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khời điểm:

12.000 đồng

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

1.931.900 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

1.931.900 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 27/08/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 01/10/2015

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Liên hiệp thực phẩm)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16giờ 00 phút ngày 06/10/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 08/10/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/10/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/10/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày  01/10/2015 đến ngày 06/10/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status