Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần CTCP Cơ điện Trần Phú

Thông tin đấu giá/ IPO 11/03/2015    349

Chia sẻ

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ Phần Cơ Điện Trần Phú ,Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ Phần Cơ Điện Trần Phú như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

2.     Địa chỉ:

 41 Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

3.     Ngành nghề kinh doanh:

: Sản xuất kinh doanh dây đồng tròn kỹ thuật điện, cáp nhôm/đồng

trần, bọc nhựa PVC, XPLE, dây điện dân dụng…

4.     Vốn điều lệ:

 78.400.000.000 VND ( Bảy mươi tám tỷ bốn trăm triệu đồng)

 

5.     Giá khời điểm:

17.200 đồng

 

6.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

5.096.000 cổ phiếu

 

7.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

5.096.000 cổ phiếu

 

8.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

9.     Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 10/03/2015 đến 15h30 ngày 30/03/2015

       Địa điểm: : Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kem Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ Phần Cơ Điện Trần Phú

 

10.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 02/04/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

11.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 06/04/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

12.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 07/04/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/04/2015

 

13.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/04/2015 đến ngày 13/04/2015

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status