Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC)

   • Giá cao nhất 52 tuần: 32.80
   • Giá thấp nhất 52 tuần: 14.07
   • Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 220,430,169
   • Số lượng cổ phiếu đang phát hành: 216,481,621
   • Khối lượng trung bình 10 phiên: 1,753,319
   • EPS: 3,213
   • ROA: 5.3%
   • ROE: 17.0%
   • P/E: 8.0%
   • P/B: 1.5%

   Cổ đông lớn

   Biểu đồ cổ đông lớn

   Cơ cấu cổ đông

   Biểu đồ cơ cấu cổ đông
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi