Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC)

   • Giá cao nhất 52 tuần: 31.70
   • Giá thấp nhất 52 tuần: 12.50
   • Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 154,998,165
   • Số lượng cổ phiếu đang phát hành: 150,997,785
   • Khối lượng trung bình 10 phiên: 1,721,895
   • EPS: 2,984
   • ROA: 6.5%
   • ROE: 20.7%
   • P/E: 8.6%
   • P/B: 1.8%

   Cổ đông lớn

   Biểu đồ cổ đông lớn

   Cớ cấu cổ đông

   Biểu đồ cớ cấu cổ đông
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi