Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC)

   • Giá cao nhất 52 tuần: 34.00
   • Giá thấp nhất 52 tuần: 11.42
   • Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 154,998,165
   • Số lượng cổ phiếu đang phát hành: 216,430,158
   • Khối lượng trung bình 10 phiên: 1,835,402
   • EPS: 3,213
   • ROA: 7.1%
   • ROE: 22.6%
   • P/E: 9.1%
   • P/B: 1.9%

   Cổ đông lớn

   Biểu đồ cổ đông lớn

   Cơ cấu cổ đông

   Biểu đồ cơ cấu cổ đông
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi