Hợp tác cùng phát triển

Tư vấn Lập kế hoạch tài chính đầu tư: Hướng dẫn đầu tư tài chính cá nhân hiệu quả

Kế hoạch tài chính đầu tư

DWEALTH ADVISORY là gói dịch vụ được thiết kế dành cho các nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm về đầu tư tài chính và muốn kiến tạo con đường đầu tư và tích sản an toàn và tăng trưởng dài hạn.

WEALTH PLANNING – Lập kế hoạch tài chính đầu tư trọn đời

là điều kiện tiên quyết để giúp khách hàng kiến tạo được chiến lược hành động hướng tới con đường sức khỏe tài chính & an tâm đầu tư.

 • Lập kế hoạch tài chính đầu tư trọn đời
 • Tư vấn lập kế hoạch tiết kiệm đầu tư hưu trí
 • Chuyên viên tư vấn huấn luyện sức khoẻ tài chính

GIÁ TRỊ MỤC TIÊU CỦA DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân cung cấp cho khách hàng các kiến thức đầu tư và kỹ năng Quản lý tài sản thông qua các Khóa học về đầu tư và Quản trị rủi ro trong đầu tư. VNDIRECT cung cấp các phương tiện hỗ trợ giúp khách hàng có thể chủ động lập kế hoạch đầu tư tài chính cá nhân trọn đời và tiếp cận nền tảng dịch vụ đầu tư và các kênh đầu tư tài chính đa dạng và toàn diện trên thị trường.

 •  Sức khỏe tài chính: Hỗ trợ khách hàng tự thiết lập mục tiêu đầu tư và xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân trọn đời, và hành trình phân bổ tài sản an toàn và hiệu quả, giúp khách hàng kiến tạo được sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư trọn đời. 
 •  Quản lý tài sản: Tư vấn hỗ trợ khách hàng tự chủ động khởi tạo hành trình đầu tư và lựa chọn danh mục tài sản và nguyên tắc phân bổ tài sản phù hợp.
 •  iVND: Nền tảng quản lý tài sản và dữ liệu đầu tư trong suốt hành trình đầu tư theo thời gian 

CÁC GÓI TƯ VẤN

 • Tư vấn lập kế hoạch tài chính đầu tư – Wealth Planning
 • Tư vấn lập kế hoạch tiết kiệm đầu tư hưu trí – Retirement Planning
 • Tư vấn lập kế hoạch mua bảo hiểm rủi ro – Insurance Planning
 • Tư vấn danh mục tích sản đầu tư – Portfolio Design & Asset Allocation

TIỆN ÍCH CỦA DỊCH VỤ 

(1) Khách hàng được đăng ký tham gia các Khóa học đào tạo:

 • Sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư
 • Các kênh đầu tư và loại sản phẩm đầu tư
 • Thực hành lập kế hoạch tài chính cá nhân
 • Thực hành triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư tài chính cá nhân

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

(2) Khách hàng đăng ký dịch vụ sẽ được chuyên gia tư vấn Wealth Advisor hỗ trợ khách hàng thiết lập kế hoạch và lựa chọn sản phẩm dịch vụ phù hợp với mục tiêu tài chính và kinh nghiệm đầu tư của khách hàng. 

(3) stockbookKhách hàng được kết nối với Nền tảng Thông tin & Tri thức đầu tư STOCKBOOK các cộng đồng đầu tư theo chuyên đề và các chuyên gia tư vấn đầu tư về các loại tài sản mà khách hàng quan tâm.

Khách hàng muốn tìm hiểu rõ thông tin, vui lòng truy cập TẠI ĐÂY

(4) ivnd Khách hàng được thiết kế tài khoản iVND để giúp quản lý tài sản, tra cứu dữ liệu và thông tin đầu tư, nhận các khuyến nghị và cảnh báo đầu tư trong suốt hành trình đầu tư và quản lý tài sản của khách hàng tại VNDIRECT. 

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Khách hàng đăng ký dịch vụ qua tài khoản iVND hoặc liên hệ Tổng đài 1900 54 54 09.