liên hệ

   Quan hệ cổ đông

   Ms. Nguyễn Thị Hà Giang
   Phụ trách quan hệ
   Nhà đầu tư

   VNDIRECT
   Tầng 15, VCCI, số 9 Đào Duy Anh Đống Đa, Hà Nội

   0243.941.0185 (ext:12560)

   ir@vndirect.com.vn

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi