Hợp tác cùng phát triển

Liên hệ

Thông tin liên hệ và quan hệ cổ đông

vndirect

ir@vndirect.com.vn

Xử lý thông tin thắc mắc của cổ đông, gửi email cho chúng tôi

vndirect

0243 941 0185 (Ext:12222)

Gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để được giải đáp thắc mắc