Hợp tác cùng phát triển

Thông tin đấu giá/ IPO

Tìm theo ngày

24/08

năm 2007

Thông báo cung cấp Dịch vụ Đấu giá và Repo cổ phần Công ty Vận tải Biển Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 730

Công ty Cố phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo cung cấp Dịch vụ đấu giá cổ phần Công ty Vận tải Biển Việt Nam và thu xếp Repo cho khách hàng sử dụng Dịch vụ Đấu giá.

17/08

năm 2007

Thông báo đấu giá Công ty Vận tải biển Việt Nam (VOSCO)

Thông tin đấu giá/ IPO 695

Công ty chứng khoán VNDIRECT là một trong những đại lý đấu giá của Công ty Vận tải biển Việt Nam. Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin về đợt đấu giá và…

04/07

năm 2007

Thông báo Repo cổ phiếu PVI theo Hợp đồng Dịch vụ Đấu giá

Thông tin đấu giá/ IPO 798

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT nhận Repo cổ phiếu PVI cho những khách hàng đã sử dụng DVĐG PVI lần 2.

19/06

năm 2007

Thông báo đấu giá Công ty nhiệt điện Bà Rịa lần 2

Thông tin đấu giá/ IPO 611

Công ty chứng khoán VNDIRECT là một trong những đại lý đấu giá của công ty cổ phần Công ty nhiệt điện Bà Rịa. Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin về đợt…

14/06

năm 2007

Thông báo nhận làm Dich vụ đấu giá Tổng công ty bảo hiểm dầu khí (PVI)

Thông tin đấu giá/ IPO 571

Công ty chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo nhận làm Dịch vụ đấu giá Tổng công ty bảo hiểm dầu khí

11/06

năm 2007

Thông báo đấu giá Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Thông tin đấu giá/ IPO 633

Công ty chứng khoán VNDIRECT là một trong những đại lý đấu giá của công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ. Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin về đợt đấu giá…

08/06

năm 2007

Thông báo đấu giá Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 636

Công ty chứng khoán VNDIRECT là một trong những đại lý đấu giá của công ty cổ phần bảo hiểm Dầu Khí Việt Nam. Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin về đợt…

31/05

năm 2007

Thông báo đấu giá Công ty cổ phần Vincom

Thông tin đấu giá/ IPO 764

Công ty chứng khoán VNDIRECT là một trong những đại lý đấu giá của công ty cổ phần VINCOM. Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin về đợt đấu giá và đăng ký…

29/05

năm 2007

Thông báo đấu giá Công ty cổ phần Nam Việt

Thông tin đấu giá/ IPO 724

Công ty chứng khoán VNDIRECT là một trong những đại lý đấu giá của công ty cổ phần Nam Việt. Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin về đợt đấu giá và đăng…

10/04

năm 2007

Thông báo hoàn trả tiền đặt cọc đấu giá Nhiệt điện Phả Lại

Thông tin đấu giá/ IPO 607

Khách hàng không trúng đấu giá Nhiệt điện Phả Lại sẽ được hoàn trả tiền đặt cọc từ 14h ngày 10/04/2006 
DMCA.com Protection Status