Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: TB tạm dừng đấu giá bán CP của TCT Lâm nghiệp Việt Nam tại CTCP Lâm sản Hải Phòng

Thông tin đấu giá/ IPO 16/07/2010    379

Chia sẻ

THÔNG BÁO TẠM DỪNG CUỘC ĐẤU GIÁ

BÁN BỚT CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC CỦA TỔNG CÔNG TY LÂM

NGHIỆP VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN HẢI PHÒNG

Căn cứ vào Công văn số 636/CV/TCT-ĐTTC ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam về việc tạm dừng đấu giá bán bớt phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Lâm sản Hải Phòng. Nội dung công văn như sau:

Vì lý do khách quan Tổng Công ty xét thấy chưa thuận lợi cho việc bán đấu giá bớt phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Lâm sản Hải Phòng trong thời điểm hiện tại. Vì vậy Tổng Công ty đề nghị Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT-đơn vị tư vấn tổ chức bán đầu giá, tạm dừng việc đấu giá bán bớt phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Lâm sản Hải Phòng.

Do vậy,  Công ty cổ phần Chứng  khoán VNDIRECT trân trọng thông báo đến quý nhà đầu tư được biết. Các nhà đầu tư đã làm thủ tục đăng ký, nộp tiền đặt cọc sẽ nhận lại tiền tại địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 3941 0510          Fax: 04 3941 0500

DMCA.com Protection Status