Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Kết quả đấu giá tổng hợp bán phần vốn Nhà nước tại CTCP Lâm sản Hải Phòng

Thông tin đấu giá/ IPO 26/04/2011    320

Chia sẻ

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông báo kết quả đấu giá tổng hợp bán phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Lâm sản Hải Phòng như sau:

1.     

Tổng khối lượng cổ phần chào bán:

17.877

2.      

Tổng khối lượng cổ phần đặt mua:

107.262

3.     

Tỷ lệ % Tổng đặt mua/Tổng chào  bán:

6

4.     

Tổng số nhà đầu tư tham gia:

6

5.     

Tổng số cổ phần bán được:

17.877

6.     

Tổng số cổ phần chưa bán được:

0

7.      

Giá khởi điểm cho lô cổ phần 17.877

6.329.000.000

8.     

Giá trúng thầu cho lô cổ phần 17.877

20.600.000.000

9.      

Tổng số nhà đầu tư trúng thầu:

1

 

DMCA.com Protection Status