Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: TB đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại CTCP Lâm sản Hải Phòng

Thông tin đấu giá/ IPO 04/04/2011    323

Chia sẻ


 1. 1.                 

  Tên tổ chức phát hành

  :

  Công ty cổ phần Lâm sản Hải Phòng

  2.                 

  Trụ sở

  :

  Số 57, Km số 5 đường 5 cũ, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng

  3.                 

  Điện thoại

  :

  031 3540 707                – Fax: 031 3540 649

  4.                 

  Ngành nghề kinh doanh

  :

  Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản khác; Dịch vụ vật tư kỹ thuật chế biến gỗ và bảo quản lâm sản; Kinh doanh hàng lâm sản, hàng mộc và trang trí nội ngoại thất; ….v.v

  5.                 

  Vốn điều lệ

  :

  4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng)

  6.                 

  Số lượng cổ phần đấu giá

  :

  17.877 cổ phần

  7.                 

  Mệnh giá:

  :

  100.000 đồng/cổ phần

  8.                 

  Giá khởi điểm

   

  6.329.000.000 VNĐ (Sáu tỷ ba trăm hai mươi chín triệu đồng) cho toàn bộ lô 17.877 cổ phần là phần vốn của Tổng Công ty Lâm Nghiệp Việt Nam tại Công ty cổ phần Lâm sản Hải Phòng

  9.                 

  Điều kiện tham gia đấu giá

  :

  Tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 109/2007/NĐ-CP

  10.              

  Công bố thông tin liên quan đến đợt đấu giá:

   

  :

  Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

  Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  Tel (84-4) 39724568. Máy lẻ: 6101  Fax: (84-4) 3941 0500

  website: www.vndirect.com.vn

  Công ty cổ phần Lâm sản Hải Phòng

  Số 57, Km số 5- Đường 5 cũ, Hồng Bàng, Hải Phòng

  11.              

  Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

  :

  Từ 8h30 ngày 07/04/2011 đến 15h ngày 18/04/2011

   

  12.              

  Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc

  :

  Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

  Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Hai Bà Trưng – Hà Nội

  13.              

  Thời gian nhận phiếu đấu giá

  :

  Từ 8h30 ngày 15/04/2011 đến 11h30 ngày 25/04/2011

  14.              

  Thời gian tổ chức đấu giá

  :

  14h30 ngày 25/04/2011

  15.              

  Địa điểm tổ chức đấu giá 

  :

  Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

  Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Hai Bà Trưng – Hà Nội

DMCA.com Protection Status