Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: TB đấu giá bán CP của Tổng CTy Lâm nghiệp Việt Nam tại CTCP Lâm Sản Hải Phòng

Thông tin đấu giá/ IPO 21/06/2010    309

Chia sẻ

 1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN HẢI PHÒNG  
 Địa chỉ              : Số 57, Km số 5-Đường 5 cũ, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
       Điện thoại          : 031 3540 707      Fax : 031 3540 649
 2. Ngành nghề kinh doanh:
 Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản khác-Dịch vụ vật tư kỹ thuật chế biến gỗ và bảo quản lâm sản-Kinh doanh hàng lâm sản, hàng mộc và trang trí nội ngoại thất-Kinh doanh các mặt hàng nông sản, hải sản và công nghệ phẩm-Kinh doanh và dịch vụ bến bãi-Kinh doanh và vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy-Xây dựng dân dụng và sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng…vv.
 3. Vốn điều lệ            :    4.000.000.000 đồng
 4. Số cổ phần bán đấu giá :    8.232 cổ phần
 5. Loại cổ phiếu                             :   Cổ phiếu phổ thông     
 6. Mệnh giá   :   100.000 đồng
 7. Giá khởi điểm  :    202.000 đồng
 8. Tổ chức bán đấu giá:  Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT – Hội sở chính
 Số 1,Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 Điện thoại: 04 3941 0622 Fax: 04 3972 4600
 9. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức kinh tế và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.
 10. Thông tin liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:
       Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT – Hội sở chính
       Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
       Website:
www.VNDIRECT.com.vn
 Công ty Cổ phần Lâm sản Hải Phòng
 Số 57, Km số 5-Đường 5 cũ, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 11. Thời gian phát hồ sơ, nhận đơn đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 đến 16h00 các ngày từ 23/6/2010 đến 30/6/2010 tại:
       Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT – Hội sở chính
       Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 12. Thời gian nhận phiếu đấu giá:
 Từ 8h00 đến 16h00 các ngày từ 1/7/2010 đến 8/7/2010 tại:
       Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT – Hội sở chính
       Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 13. Thời gian tổ chức đấu giá: 14h30 ngày 9/7/2010
 14. Địa điểm tổ chức đấu giá:
 Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
 Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

DMCA.com Protection Status