Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Kết quả đăng ký đấu giá phần vốn Nhà nước tại CTCP Lâm sản Hải Phòng

Thông tin đấu giá/ IPO 19/04/2011    295

Chia sẻ

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông báo kết quả tổ chức bán đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Lâm sản Hải Phòng được tổ chức vào ngày 25/04/2011 như sau:

DMCA.com Protection Status