Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 231 tỷ đồng và chuyển sàn niêm yết sang Sở GDCK HCM trong năm 2017

Tin tức VNDIRECT 30/05/2017    484

Chia sẻ

Kết quả hoạt động năm 2016

Năm 2016 chứng kiến sự tăng trưởng về tổng doanh thu của VNDIRECT đạt 750 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 186,3 tỷ đồng. Sự tăng trưởng này đã phản ánh rõ vị thế của VNDIRECT khi giữ vững thị phần môi giới top 2 trên sàn HNX và top 4 trên sàn HSX.

Cùng với con số tăng trưởng ấn tượng của doanh thu và lợi nhuận, năm 2016 VNDIRECT ghi nhận tỷ trọng đóng góp hài hòa giữa các nghiệp vụ kinh doanh. Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán và cho vay giao dịch ký quỹ lần lượt chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 28.8% và 26.9%. Nguồn vốn của Công ty cũng được sử dụng hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán khi doanh thu từ hoạt động này đóng góp 23.6% tới doanh thu cả năm. Bên cạnh đó, dòng tiền nhàn rỗi của VNDIRECT cũng đem về lợi nhuận từ việc được gửi tại các ngân hàng uy tín hàng đầu, chiếm 17.2% tổng doanh thu. Ban điều hành VNDIRECT sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phân bổ dòng tiền hợp lý với các chiến lược đầu tư hiệu quả để mang lại những giá trị thặng dư cho Công ty.

VNDIRECT bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của VNDIRECT đã bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới (2017 – 2022). Trong số 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới thì có 04 thành viên thuộc HĐQT nhiệm kỳ trước tái đắc cử (gồm: Bà Phạm Minh Hương, Ông Vũ Hiền, ông Nguyễn Hoàng Giang và ông Phạm Lê Nhật Quang) và một thành viên mới được bầu vào HĐQT là ông Christopher Bertram Brinkeborn Beselin – Chủ tịch của Endurance Capital.

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Chuyển niêm yết cổ phiếu VND sang Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

ĐHĐCĐ của VNDIRECT cũng đã thông qua kế hoạch chuyển sàn niêm yết cổ phiếu sang Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Theo đó, toàn bộ cổ phiếu của VNDIRECT sẽ được hủy niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để chuyển sang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh ngay trong Quý 2 và Quý 3 năm 2017.

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá

ĐHĐCĐ của VNDIRECT cũng đã nhất trí thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 với giá bằng mệnh giá. Theo đó, cổ đông sở hữu mỗi 3 cổ phiếu thì sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm với giá là 10.000 đồng/cổ phần. Việc chào bán cổ phiếu dự kiến sẽ được VNDIRECT thực hiện ngay sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Mục tiêu hoạt động năm 2017

VNDIRECT đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 231 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2016 và đặt mục tiêu doanh thu là 866 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2016.

Theo TGĐ Nguyễn Hoàng Giang, với thế mạnh là nền tảng công nghệ và đội ngũ chuyên gia giỏi trong lĩnh vực công nghệ, VNDIRECT tiếp tục đầu tư và định hướng phát triển dịch vụ theo hướng công nghệ.

Ông Nguyễn Hoàng Giang – CEO VNDIRECT phát biểu trong Đại Hội

Trong năm 2017 VNDIRECT tiếp tục phát triển các dịch vụ bảng giá, Mobile và các tính năng online hỗ trợ giao dịch, hỗ trợ ra quyết định cho nhà đầu tư nhằm hướng tới một phương thức giao dịch hoàn toàn online. VNDIRECT kỳ vọng tăng trưởng hơn 50% về số lượng người dùng các dịch vụ trực tuyến của VNDIRECT và số lượng tài khoản mở tại VNDIRECT tăng hơn 30% so với năm 2016.

VNDIRECT không đặt mục tiêu tăng trưởng số lượng môi giới trong năm 2017 mà tiếp tục tập trung vào triển khai phát triển chất lượng chiều sâu, tinh tuyển đội ngũ môi giới. VNDIRECT đặt mục tiêu phát triển thị phần năm 2017 tối thiểu là 15% so với năm 2016 qua việc phát triển thêm dịch vụ cho khách hàng tổ chức nước ngoài, và triển khai mục tiêu đến khách hàng giao dịch năng động.

Mục tiêu khác của VNDIRECT là tiên phong về công nghệ xử lý và tích hợp giao dịch. VNDIRECT đặt mục tiêu là công ty chứng khoán đầu tiên cung cấp nền tảng giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư trên website và trên di động.

Toàn bộ văn kiện trong Đại Hội, vui lòng xem tại đây

DMCA.com Protection Status