Hợp tác cùng phát triển

Thông báo điều chỉnh Biểu phí Dịch vụ giao dịch chứng khoán

Tin tức VNDIRECT 20/03/2020    7890

Chia sẻ

 

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 18/03/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo về việc điều chỉnh Biểu phí dịch vụ giao dịch chứng khoán áp dụng đối với khách hàng cá nhân như sau:

  • Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán thông thường (Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ niêm yết) nộp cho Sở giao dịch chứng khoán sẽ được điều chỉnh giảm 10% so với mức quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC.
  • Giá dịch vụ lưu ký chứng khoán giảm 10% so với mức quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC (giảm từ 0,3 đồng/cổ phiếu xuống còn 0,27đồng /cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền/ tháng).
  • Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh (nộp cho Sở giao dịch chứng khoán) được điều chỉnh giảm 10%  so với mức quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC (mức giá mới là 2.700 đồng/Hợp đồng tương lai chỉ số, 4.500 đồng/Hợp đồng tương lai trái phiếu).
  • Giá dịch vụ Quản lý vị thế ( nộp cho VSD) giảm 15% so với mức quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC ( mức giá mới là 2.550 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày).
  • Giá dịch vụ Quản lý tài sản ký quỹ tại VSD (nộp cho VSD) giảm 20% so với mức quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC ( mức giá mới là 0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ, tối đa không quá 1.600.000 đồng/tài khoản/tháng, tối thiểu không thấp hơn 320.000 đồng/tài khoản/tháng)

 

Thời gian áp dụng điều chỉnh: Kể từ ngày 20/03/2020 đến hết ngày 31/8/2020. Sau ngày 31/08/2020, mức giá dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày27/12/2018.

Quý khách hàng vui lòng tham khảo Biểu phí giao dịch mới tại đây.

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan, xin vui lòng liên hệ với Nhân viên quản lý tài khoản hoặc gọi điện đến hotline 1900 5454 09 để được hỗ trợ.

DMCA.com Protection Status