Góp ý cho VNDIRECT

Biểu phí dịch vụ

DỊCH VỤ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ PHÍ (đồng)

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Gói dịch vụ nhập môn đầu tư – Khóa học 0 đồng Dành cho tất cả khách hàng muốn kiến tạo sức khỏe tài chính & an tâm đầu tư Miễn phí
Gói dịch vụ tư vấn lập kế hoạch tài chính đầu tư trọn đời Tất cả khách hàng có nhu cầu 1.500.000đ
Gói dịch vụ Tư vấn huấn luyện Sức khỏe tài chính/ Financial health coach Khách hàng có nhu cầu huấn luyện viên đào tạo và tư vấn thiết lập kế hoạch tài chính đầu tư và kỷ luật hành động 10.000.000đ/6 tháng
Cổ phiếu khuyến nghị Dành cho khách hàng giao dịch tần suất cao Gói 1 tháng: 168.000 VNĐ
Gói 3 tháng: 368.000 VNĐ
Gói 12 tháng: 968.000 VNĐ
Ý tưởng đầu tư Dành cho khách hàng đầu tư chứng khoán Gói 6 tháng: 1.500.000 VNĐ
Gói 12 tháng: 2.500.000 VNĐ
Danh mục mẫu Dành cho khách hàng có nhu cầu tư vấn xây dựng danh mục đầu tư Gói 6 tháng: 2.500.000 VNĐ
Gói 12 tháng: 5.000.000 VNĐ

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN

DWEALTH GO Không giới hạn Phí đăng ký: 1.000.000đ
Phí quản lý tài sản: 0,5%/ AUM
 

DWEALTH DMA VNVALUE

Số tiền đầu tư tối thiểu 20,000,000đ Miễn phí phí đăng ký
Phí quản lý danh mục: 1,5%/năm
Thưởng hiệu quả: 20% nếu vượt 10%
DWEALTH SMA Ủy thác bán toàn phần Số tiền đầu tư tối thiểu 500,000,000đ Phí quản lý: 1% AUM/ năm
Thưởng hiệu quả: theo thỏa thuận
DWEALTH SMA Ủy thác toàn phần Số tiền đầu tư tối thiểu 5,000,000,000đ Phí quản lý tài sản từ 1,5% AUM/năm
Thưởng hiệu quả: theo thỏa thuận
DWEALTH RETIREMENT Số tiền đầu tư tối thiểu ban đầu: 10,000,000đ
Số tiền tiết kiệm định kỳ hàng tháng:
Phí quản lý tài sản 0.5% năm đầu tiên và 0,1% các năm tiếp theo.

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN

Dịch vụ DA (Direct account)

Giao dịch trực tuyến

Dành cho khách hàng chủ động giao dịch đầu tư chứng khoán Phí giao dịch 0,15%/GTGD
Dịch vụ SA (AE Service account) Dành cho khách hàng có nhu cầu dịch vụ hỗ trợ Phí giao dịch 0,15%/GTGD
Dịch vụ BA (Broker account) Dành cho khách hàng có nhu cầu có chuyên viên môi giới chăm sóc riêng

Phí bậc thang từ 0,15%/GTGD

Chi tiết bảng bên dưới

  Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản
Phí giao dịch
  Dưới 80 triệu đồng 0,35%
  Từ 80 triệu đồng tới dưới 250 triệu đồng 0,30%
  Từ 250 triệu đồng tới dưới 400 triệu đồng 0,25%
  Từ 400 triệu đồng tới dưới 800 triệu đồng 0,20%
  Từ 800 triệu đồng trở lê 0,15%

DỊCH VỤ GIAO DỊCH

Phái sinh


 

Khối lượng giao dịch trong ngày Mức phí/HĐ/giao dịch (có áp dụng đối với HĐ đáo hạn)
Từ 1 đến 99 hợp đồng tương lai 6.000 6.000
Từ 100 đến 299 hợp đồng tương lai

5.000

Từ 300 hợp đồng tương lai trở lên

4.000

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

Ứng trước tiền bán (UTTB)   0,370%/ngày*
D-Margin  

0 – 0,0370%/ngày*

Hi-Margin  

0 – 0,0438%/ngày

DF   Chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận sản phẩm tại đây

 

D-RTT   Chi tiết vui lòng liên hệ chuyên viên quản lý tài khoản, tổng đài 1900545409 hoặc bộ phận sản phẩm tại đây