Góp ý cho VNDIRECT

Biểu phí dịch vụ

Mở tài khoản

Đăng ký tài khoản hoàn toàn miễn phí

Dịch vụ chứng khoán cơ sở

Dịch vụ Dành cho Biểu phí
Giao dịch chủ động Nhà đầu tư có nhu cầu chủ động giao dịch và quản lý tài sản đầu tư tài chính 0.15%+++/GTGD
Môi giới tư vấn Nhà đầu tư có nhu cầu tư vấn đầu tư giao dịch chứng khoán Biểu phí bậc thang từ 0.15%
Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Phí giao dịch
Dưới 80 triệu đồng 0.35%
Từ 80 triệu đồng tới dưới 250 triệu đồng 0.30%
Từ 250 triệu đồng tới dưới 400 triệu đồng 0.25%
Từ 400 triệu đồng tới dưới 800 triệu đồng 0.20%
Từ 800 triệu đồng trở lên 0.15%

Áp dụng từ ngày 26/3/2018

Dịch vụ DWealth Nhà đầu tư có nhu cầu tư vấn tài chính, xây dựng danh mục đầu tư tích sản và quản lý danh mục tài sản

Theo gói DV

Dịch vụ giao dịch qua tổng đài 1900545409

 

Áp dụng từ ngày 05/6/2017

  0,3%/GTGD
Dịch vụ giao dịch trái phiếu   0,02% – 0,1%/GTGD
Dịch vụ giao dịch cổ phiếu OTC   0,3%/GTGD

(hoặc theo thỏa thuận)

Phí giao dịch chứng khoán Phái sinh (áp dụng từ 26/02/2019)

Khối lượng giao dịch trong ngày Mức phí/HĐ/giao dịch (có áp dụng đối với HĐ đáo hạn)
Từ 1 đến 99 hợp đồng tương lai 6.000 6.000
Từ 100 đến 299 hợp đồng tương lai 5.000
Từ 300 hợp đồng tương lai trở lên 4.000

Dịch vụ tài chính

Dịch vụ Biểu phí
Ứng trước tiền bán (UTTB) 0,0370%/ngày*
Giao dịch ký quỹ 0,0370%/ngày*

Phí lưu ký

Dịch vụ Biểu phí
Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ 0,3đ/cp/tháng
Trái phiếu 0,2đ/tp/tháng

Chuyển khoản chứng khoán do tất toán, chuyển khoản chứng khoán khác thành viên

Phí dịch vụ :

1đ/chứng khoán/lần chuyển khoản
Tối thiểu: 100.000 VND
Tối đa: 2.000.000 VND

Chuyển quyền sở hữu CK không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

Dịch vụ Biểu phí
Bên chuyển Bên nhận
Chuyển nhượng chứng khoán 0,2%/GTGD 0,1%/GTGD
Chuyển quyền sở hữu do chào mua công khai – thanh toán bằng tiền 0,15%/GTGD 0,15%/GTGD
CQSH do chào mua công khai – thanh toán bằng hoán đổi cổ phiếu 0,03%/GTGD 0,15%/GTGD

Phong tỏa chứng khoán

Dịch vụ Biểu phí
Phong tỏa Chứng khoán một lần theo yêu cầu Khách hàng 100.000/1 lần
Phong tỏa Chứng khoán một lần theo yêu cầu bên thứ 3 100.000/1 lần
Phong tỏa và theo dõi phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu bên thứ 3 0,2%/GTGD/năm(*)

Tối thiểu 500.000VND/năm
Tối đa 2.000.000VND/năm

Dịch vụ SMS

Dịch vụ Biểu phí
SMS thông thường Miễn phí
SMS gia tăng 8.800VND/tháng,
100.000VND/năm

Phí làm thẻ giao dịch trực tuyến (VTOS)

Khách hàng tại đăng ký lần đầu được miễn phí cấp thẻ giao dịch trực tuyến VTOS

 

Giá trị giao dịch = Số lượng CK chuyển quyền sở hữu/Phong tỏa x Giá chứng khoán

Giá chứng khoán được xác định như sau:
– Đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 mục VII: Giá chứng khoán được xác định là mệnh giá
– Đối với các trường hợp (*) quy định tại mục III: Lãi tính từ ngày giải ngân, áp dụng từ ngày 03/04/2017

Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1900 5454 09 hoặc chọn Chat với chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT