Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo về việc thay đổi lộ trình đấu giá của Ngân hàng TMCP Bản Việt

Tin tức VNDIRECT 01/09/2021    327

Chia sẻ

Căn cứ Công văn số 3232/SGB-HĐQT-CV về việc việc thay đổi lộ trình đấu giá của Ngân hàng TMCP Bản Việt, VNDIRECT thông báo lộ trình đấu giá của Ngân hàng TMCP Bản Việt như sau:

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Ngân hàng TMCP Bản Việt
2.      Địa chỉ: tòa nhà HM, số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3, TP HCM
3.      Ngành nghề kinh doanh: Thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm hoạt động huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân khác nhau trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; cung ứng dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép.
4.      Vốn điều lệ: 3.080.000.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 22.800 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 8.261.611 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:  8.261.611 cổ phần
10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 28/07/2021 đến 16 giờ ngày 17/09/2021

–        Cách thức: Gửi thư đến chị Nguyễn Thị Hồng Hiếu CN Hồ Chí Minh: số 90 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 15 giờ ngày 23 tháng 09 năm 2021

–        Cách thức: Gửi thư đến chị Nguyễn Thị Hồng Hiếu, VNDIRECT HCM: Số 90 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 ngày 27 tháng 09 năm 2021

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 28/09/2021 đến ngày 04/10/2021
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 01/10/2021 đến ngày 04/10/2021

Tài liệu hướng dẫn: Tại Đây

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/NewsByCat/96029cf2-00ed-d042-ad0f-5d2d6a31a09e?rid=1294544608&fid=307ac20ac063439298f67ee7e2b5c48e

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status