Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu Công ty Cổ Phần Tập đoàn CienCo4

Tin tức VNDIRECT 01/12/2021    244

Chia sẻ

Để phục vụ cho việc Thanh toán Lãi định kỳ Trái phiếu Công ty Cổ Phần Tập đoàn CienCo4 (C4G202001 và C4G202002) cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

  1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:     
– Mã trái phiếu C4G202001 và C4G202002
– Kỳ hạn 02 năm
– Ngày phát hành 10/06/2020
– Ngày đáo hạn 10/06/2022
– Lãi suất Trái phiếu kỳ này 11%/năm
– Kỳ tính lãi 10/06/2021 – 10/12/2021
  1. Ngày Chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        
– Ngày chốt danh sách Trái chủ 01/12/2021
– Ngày Thanh toán lãi 10/12/2021

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status