Hợp tác cùng phát triển

POW – Hồi phục chậm – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 20/11/2020    755

Chia sẻ

  • Doanh thu 9T20 giảm 16,9% svck xuống còn 21.795 tỷ đồng do sản lượng điện giảm 8,2% svck và giá bán điện thấp hơn 9,5% svck.
  • Chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng EPS giai đoạn 2020-2022 xuống 19,7%-27,7% do giảm dự phóng sản lượng huy động từ nhiệt điện và giá bán điện bình quân.
  • Duy trì đánh giá KHẢ QUAN với mức giá mục tiêu thấp hơn là 12.200 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 9.730

VND 12.200

0%

KHẢ QUAN

Điện

Lợi nhuận quý 3/2020 sụt giảm mạnh

POW ghi nhận sản lượng đạt 4,2 tỷ kWh điện (-14,9% svck) trong Q3/20 trong khi giá bán điện bình quân (ASP) giảm 9,4% svck do làn sóng dịch Covid-19 thứ 2 làm chậm lại sự phục hồi nhu cầu tiêu thụ điện, trong khi đó sự hồi phục nhanh của mảng thủy điện (nguồn điện giá rẻ nhất) kéo giảm mức giá trên thị trường phát điện canh tranh (CGM). Doanh thu Q3/20 giảm 22,9% svck xuống còn 6.112 tỷ đồng, tuy nhiên LN ròng ghi nhận mức sụt giảm mạnh lên đến 85% svck do khoản trích lập chi phí dự phòng 85 tỷ đồng cho các khoản phải thu của Công ty Mua bán Điện (EPTC) và chi phí thuế cao hơn khi chính sách thuế ưu đãi cho Nhà máy Cà Mau 1&2 hết hiệu lực trong năm 2020.

KQKD 9T20 thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi

Doanh thu 9T20 giảm 16,9% svck xuống còn 21.795 tỷ đồng do sản lượng điện giảm 8,2% svck và giá bán điện bình quân (ASP) giảm 9,5% svck. LN ròng 9T20 giảm 40,3% svck xuống 1.303 tỷ đồng, tương đương 41,4% dự phóng cả năm của chúng tôi. Kết quả này thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi do thủy điện hồi phục nhanh khiến giá CGM và sản lượng huy động từ nhiệt điện thấp hơn kỳ vọng.

Điều chỉnh giảm 19,7% – 27,7% cho EPS dự phóng 2020-22

Dựa trên KQKD Q3/20, chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng hiệu suất sử dụng của các nhà máy điện khí và điện than, đồng thời tăng hiệu suất nhà máy thủy điện của POW thêm 5 điểm %. Ngoài ra, chúng tôi giả định rằng giá CGM giảm 20% svck trong năm 2020, dẫn đến giá bán điện bình quân ASP giảm 4,9%. Đối với năm 2020, chúng tôi kỳ vọng EPS giảm 22,9% svck trước khi phục hồi với tốc độ chậm hơn so với dự phóng trước, ở mức 15,6% svck trong năm 2021 và 12,3% svck trong năm 2022.

Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn là 12.200 đồng/cp

Chúng tôi giảm giá mục tiêu về 12.200 đồng/cp do giảm dự phóng EPS giai đoạn 2020-2022 trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Khả quan dựa trên: 1) LN ròng hồi phục trong năm 2021-2022 nhờ vào nhu cầu tiêu thụ điện hồi phục sau dịch Covid-19 và POW sẽ không gặp vấn đề về nguồn cung khí như trong 6T20 do mỏ khí Sao Vàng đã đi vào hoạt động trong T11/20, 2) tiềm năng tăng trưởng công suất mảng điện khí (+55%) trong 5 năm tới. Giá mục tiêu của chúng tôi dưa trên tỷ trọng tương đương của 2 phương pháp DCF và EV/EBITDA 2021-2022 mục tiêu là 5,5 lần. Động lực tăng giá: sản lượng điện khí hồi phục từ 2021. Rủi ro giảm giá: các vấn đề về vận hành/kỹ thuật.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status