Hợp tác cùng phát triển

Thông tin đấu giá/ IPO

Tìm theo ngày

11/06

năm 2007

Thông báo đấu giá Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Thông tin đấu giá/ IPO 530

Công ty chứng khoán VNDIRECT là một trong những đại lý đấu giá của công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ. Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin về đợt đấu giá…

08/06

năm 2007

Thông báo đấu giá Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 536

Công ty chứng khoán VNDIRECT là một trong những đại lý đấu giá của công ty cổ phần bảo hiểm Dầu Khí Việt Nam. Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin về đợt…

31/05

năm 2007

Thông báo đấu giá Công ty cổ phần Vincom

Thông tin đấu giá/ IPO 671

Công ty chứng khoán VNDIRECT là một trong những đại lý đấu giá của công ty cổ phần VINCOM. Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin về đợt đấu giá và đăng ký…

29/05

năm 2007

Thông báo đấu giá Công ty cổ phần Nam Việt

Thông tin đấu giá/ IPO 617

Công ty chứng khoán VNDIRECT là một trong những đại lý đấu giá của công ty cổ phần Nam Việt. Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin về đợt đấu giá và đăng…

10/04

năm 2007

Thông báo hoàn trả tiền đặt cọc đấu giá Nhiệt điện Phả Lại

Thông tin đấu giá/ IPO 505

Khách hàng không trúng đấu giá Nhiệt điện Phả Lại sẽ được hoàn trả tiền đặt cọc từ 14h ngày 10/04/2006 

09/04

năm 2007

Dịch vụ nhận Ủy thác đầu tư trước khi đấu giá Công ty phân đạm và hóa chất dầu khí PVFCCo

Thông tin đấu giá/ IPO 663

VNDIRECT thông báo dịch vụ nhận ủy thác đầu tư trước khi đấu giá Công ty Phân Đạm và hóa chất Dầu khí (PVFCCo) từ ngày 09/04/2007 đến 12/04/2007

03/04

năm 2007

Thông báo đăng ký và nộp tiền đặt cọc đấu giá mua cổ phần Công ty Phân đạm và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo)

Thông tin đấu giá/ IPO 871

Được sự tín nhiệm của Trung tâm giao dịch chứng khoán, Công ty Cổ phần chứng khoán Vndirect trân trọng thông báo tiếp tục được làm Đại lý đấu giá cho đợt đấu giá mua cổ phần của Công ty…
DMCA.com Protection Status