Hợp tác cùng phát triển

Thông tin đấu giá/ IPO

Tìm theo ngày

18/04

năm 2014

VNDIRECT: VNDIRECT làm đại lý đấu giá NHÀ KIÊN GIANG

Thông tin đấu giá/ IPO 791

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) trân trọng thông báo về việc làm đại lý đấu giá “Nhà Kiên Giang” như sau:

26/03

năm 2014

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên

Thông tin đấu giá/ IPO 582

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo đấu giá cổ phần của công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên

12/03

năm 2014

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty Cấp nước số 2

Thông tin đấu giá/ IPO 553

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo về việc làm đại lý đấu giá Cấp nước số 2 như sau:

20/02

năm 2014

VNDIRECT: Công bố thông tin về kết quả phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Viglacera

Thông tin đấu giá/ IPO 601

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Viglacera được tổ chức vào ngày 20/02/2014 như sau:

17/02

năm 2014

VNDIRECT: Công bố thông tin về kết quả đăng ký mua cổ phần phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Viglacera

Thông tin đấu giá/ IPO 493

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Viglacera từ ngày 23/12/2013 đến ngày…

20/01

năm 2014

VNDIRECT: Công bố kết quả hoạt động kinh doanh 2013

Thông tin đấu giá/ IPO 602

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, trong đó ước đạt lợi nhuận sau thuế 2013 là 124,4 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ 2012. Các hoạt động cốt…

24/12

năm 2013

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Vigracera

Thông tin đấu giá/ IPO 597

Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect trân trọng thông báo đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Vigracera như sau:

12/08

năm 2013

VNDIRECT: Thông báo kết quả đăng ký đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại CTCP Sản xuất và Dịch vụ Du lịch Chèm

Thông tin đấu giá/ IPO 539

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại CTCP Sản xuất và Dịch vụ Du lịch Chèm, chi tiết…

30/07

năm 2013

VNDIRECT: Công bố thông tin v/v Bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Sản xuất và Dịch vụ du lịch Chèm

Thông tin đấu giá/ IPO 528

VNDIRECT trân trọng thông báo v/v Bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Sản xuất và Dịch vụ du lịch Chèm

12/07

năm 2013

VNDIRECT: Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Công nghiệp rừng Tây Nguyên

Thông tin đấu giá/ IPO 563

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của CTCP Công nghiệp rừng Tây Nguyên
DMCA.com Protection Status