Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)

Thông tin đấu giá/ IPO 12/09/2014    268

Chia sẻ

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

CÔNG TY TNHH MTV DICH VU HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT (SASCO)

 

Căn cứ theo Quyết định số 306/QĐ-SGDHCM ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất như sau::

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  216 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  

200 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 

01 NĐT

Tổ chức trong nước:

15 NĐT

Tổ chức nước ngoài:    

0

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:   145.081.900 CP

Cá nhân trong nước:  

53.116.900 CP

Cá nhân nước ngoài: 

100.000 CP

Tổ chức trong nước:

91.865.000 CP

Tổ chức nước ngoài:    

0

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status