Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin đấu giá/ IPO 18/09/2014    460

Chia sẻ

 

 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thônSở Giao dịch Chứng khoán  Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

 

1.     Tổ chức phát hành:

Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

2.     Địa chỉ:

Số 68 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, HN

 

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Thi công xây dựng các công trình công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn

4.     Vốn điều lệ:

76.000.000.000( Bảy mươi sáu tỷ) đồng Việt Nam

 

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

 

6.     Giá khời điểm:

10.051 đồng

 

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

2.641.100 cổ phiếu

 

8.  Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

 

2.641.100 cổ phiếu

 

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức. cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

 

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 17/09/2014 đến ngày 07/10/2014

       Địa điểm: : Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kem Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

 

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10 tháng 10 năm 2014

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

 

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 14/10/2014.

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 15/10/2014 đến ngày 24/10/2014

 

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 16/10/2014 đến ngày 21/10/2014

 

Trân trong thông báo

 

 

DMCA.com Protection Status