Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Quản lý công trình Đô thị Hà Tĩnh

Thông tin đấu giá/ IPO 22/09/2014    271

Chia sẻ

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình Đô thị Hà TĩnhSở Giao dịch Chứng khoán  Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình Đô thị Hà Tĩnh  như sau:

 

1.     Tổ chức phát hành:

Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình Đô thị Hà Tĩnh

 

2.     Địa chỉ:

Số 161 đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 

3.     Ngành nghề kinh doanh:

 Cung cấp dịch vụ công ích (thu gom, vận chuyển và xử lý rác,..)

4.     Vốn điều lệ:

157.926.637.492 đồng

 

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

 

6.     Giá khời điểm:

10.000 đồng

 

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

3.339.550 cổ phiếu

 

8.   Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

3.339.550 cổ phiếu

 

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức. cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

 

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 18/09/2014 đến ngày 08/10/2014  

       Địa điểm: : Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kem Quy chế bán đấu giá cổ phần của  Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình Đô thị Hà Tĩnh ).

 

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian:  Chậm nhất 16h00 ngày 13/10/2014

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

 

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian:  08h30 ngày 15/10/2014 .

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/10/2014 đến 16h00 ngày 24/10/2014

 

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ  ngày 17/10/2014 đến ngày 22/10/2014

 

Trân trọng thông báo

 

 

 

DMCA.com Protection Status