Hợp tác cùng phát triển

Thông tin đấu giá/ IPO

Tìm theo ngày

30/11

năm 2007

Thông báo đấu giá Nhà máy thuỷ điện SROK PHU MIÊNG IDICO

Thông tin đấu giá/ IPO 524

Công ty chứng khoán VNDIRECT là một trong những đại lý đấu giá Nhà máy thuỷ điện SROK PHU MIÊNG IDICO. Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin về đợt đấu giá và…

30/11

năm 2007

Thông báo đấu giá Ngân hàng TMCP Gia Định – GIADINH BANK

Thông tin đấu giá/ IPO 1003

Công ty chứng khoán VNDIRECT là một trong những đại lý đấu giá của Ngân hàng TMCP Gia Định – GIADINH BANK. Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin về đợt đấu giá…

22/11

năm 2007

Thông báo đấu giá Công ty TNHH một thành viên Chế tạo máy – TKV

Thông tin đấu giá/ IPO 455

Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT là tổ chức tư vấn và trung gian đấu giá của Công ty TNHH một thành viên Chế tạo máy – TKV . Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến…

21/11

năm 2007

Thông báo bán đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Đồng Tâm (NUTIFOOD)

Thông tin đấu giá/ IPO 3417

Công ty chứng khoán VNDIRECT là một trong những đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Đồng Tâm (NUTIFOOD). Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin về…

20/11

năm 2007

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty công nghiệp ô tô (TKV)

Thông tin đấu giá/ IPO 387

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo. Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty công nghiệp ô tô (TKV)

12/11

năm 2007

Thông báo đấu giá Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC CORP.)

Thông tin đấu giá/ IPO 374

Công ty chứng khoán VNDIRECT là một trong những đại lý đấu giá của Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC CORP.). Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin về…

05/11

năm 2007

Thông báo đấu giá Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

Thông tin đấu giá/ IPO 710

Công ty chứng khoán VNDIRECT là một trong những đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà. Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến…

01/11

năm 2007

Thông báo đấu giá Công ty Công nghiệp Ôtô – TKV

Thông tin đấu giá/ IPO 419

Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT là tổ chức tư vấn và trung gian đấu giá của Công ty Công nghiệp Ôtô – TKV . Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin…

01/11

năm 2007

Thông báo đấu giá Công ty Xi măng La Hiên

Thông tin đấu giá/ IPO 576

Công ty chứng khoán VNDIRECT là một trong những đại lý đấu giá của Công ty Xi măng La Hiên. Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin về đợt đấu giá và đăng…

25/09

năm 2007

Thông báo đấu giá Công ty Xi măng Hà Tiên 2

Thông tin đấu giá/ IPO 459

Công ty chứng khoán VNDIRECT là một trong những đại lý đấu giá của Công ty Xi măng Hà Tiên 2 . Kính mời các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu thông tin về đợt đấu giá…
DMCA.com Protection Status