Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau

Thông tin đấu giá/ IPO 12/11/2014    327

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

CÔNG TY TNHH MTV PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà MauSở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau như sau:

1.     Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MTV PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

2.     Địa chỉ: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, TP.Cà Mau

3.     Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ; Sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, phân phối, phân bón sản phẩm hóa chất dầu khí khác; Xuất nhập khẩu, kinh doanh phân bón, hóa chất dầu khí; Đầu tư, góp vốn liên doanh liên kết với các đơn vị khác để sản xuất, kinh doanh các sản phẩm có liên quan đến phân bón hóa chất và dầu khí; Các dịch vụ trong sản xuất khinh doanh phân bón và các sản phẩm hóa chất dầu khí khác có liên quan; Kinh doanh dịch vụ vận tải, kho bãi, đầu tư tài chính, kinh doanh các ngành nghề phù hợp với quy định của pháp luật.

4.     Vốn điều lệ:                                                         5.294.000.000.000 đồng

5.     Mệnh giá    :                                                      10.000 đồng/ cổ phần

6.     Giá khởi điểm  :                                                12.000 đồng/cổ phần

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:                              128.951.300 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:         128.951.300 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau do Sở GDCK Tp.HCM ban hành.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     – Thời gian:
08h00 ngày 12/11/2014 đến 16h00 ngày 03/12/2014
     – Địa điểm: tại các đại lý đấu giá (Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau – Phụ lục Danh sách các Đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
     – Thời gian: Chậm nhất trước 15h00 ngày 08/12/2014
     – Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:
     – Thời gian 08h30 ngày 11/12/2014
     – Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 12/12/2014 đến  ngày 22/12/2014

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ  ngày 16/12/2014 đến  ngày 18/12/2014

 

Trân trọng thông báo


 

DMCA.com Protection Status