Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Thông tin đấu giá/ IPO 30/08/2016    213

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá : Công ty mẹ – Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam
2.      Sổ cổ phần đưa ra đấu giá: 167.074.900 cổ phần
3.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4.      Giá khởi điểm: 14.290 đồng/cổ phần
5.      Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá 240 NĐT
           Trong đó : Tổ chức : 15 NĐT Cá nhân : 225 NĐT
6.      Tổng số lượng đăng ký mua: 149.498.500 cổ phần
7.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 240 phiếu
8.      Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ : 149.493.500 cổ phần
9.       Khối lượng đặt cao nhất: 79.728.000 cổ phần
10.     Khối lượng đặt thấp nhất: 500 cổ phần
11.     Giá đặt mua cao nhất: 16.520 đồngcổ phần
12.     Giá đặt mua thấp nhất: 14.290 đồngcổ phần
13.     Giá đấu thành công cao nhất: 16.520 đồngcổ phần
14.     Giá đấu thành công thấp nhất: 14.290 đồngcổ phần
15.     Giá đấu thành công bình quân: 14.291 đồngcổ phần
16.     Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá 240 NĐT
            Trong đó : Tổ chức : 15 NĐT Cá nhân : 225 NĐT
17.     Tổng số lượng cổ phần bán bán được: 149.493.500  cổ phần
18.     Tổng giá trị cổ phần bán được : 2.136.367.345.000 đồng
19.     Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/08/2016 đến ngày 08/09/2016
20.     Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 06/09/2016

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status